Βρουκέλλωση

Μύθοι και αλήθειες για την Βρουκέλλωση

Μύθοι Αλήθειες Η βρουκέλλωση είναι σπανιότατη στις μέρες μας. Η βρουκέλλωση θεωρείται ως η σημαντικότερη ζωοανθρωπονόσος με παγκόσμια εξάπλωση. Ετησίως τα νέα κρούσματα στον άνθρωπο σε όλο τον κόσμο υπολογίζονται σε περισσότερα από 500.000. Ό όρος μελιταίος πυρετός είναι ταυτόσημος…

Η βρουκέλλωση στον κόσμο σήμερα

Περίληψη Η βρουκέλλωση αποτελεί τη συνηθέστερη παγκοσμίως βακτηριακή ζωονόσο, με εκτιμώμενα νέα ετήσια περιστατικά περισσότερα του μισού εκατομμυρίου. Η παραδοσιακή επιδημιολογία της νόσου έχει μεταβληθεί δραματικά τις δύο τελευταίες δεκαετίες, σε συνάρτηση με μείζονα πολιτικά και κοινωνικο-οικονομικά γεγονότα. Έτσι, ενώ…

Πρόγραμμα ελέγχου και εκρίζωσης της βρουκέλλωσης των αιγών και των προβάτων

Η βρουκέλλωση (brucellosis) των αιγοπροβάτων προκαλεί αποβολές στα θηλυκά ζώα και μείωση της γαλακτοπαραγωγής τους, με αποτέλεσμα σοβαρές οικονομικές απώλειες στις εκτροφές και στην εθνική οικονομία. Ο αιτιολογικός παράγοντας είναι ένα Gram(–) βακτήριο, ακίνητο, αερόβιο ή μικροαερόφιλο, σχήματος κόκκου. Δε…

Η βρουκέλλωση στον άνθρωπο: Διάγνωση και θεραπεία

Οι βρουκέλλες είναι μικρά Gram-αρνητικά κοκκοβακτηρίδια, ακίνητα, μη σπορογόνα. Φυσικές δεξαμενές τους αποτελούν οικόσιτα και άγρια ζώα. Το γένος Brucella (κατηγορία των α-2 πρωτεοβακτηρίων) περιλαμβάνει τα έξι κλασικά είδη: Brucella melitensis (3 βιότυποι-κυρίως πρόβατα & αίγες), B. abortus (9 βιότυποι-βοοειδή),…

Οικολογία της Βrucella spp. στα τρόφιμα

Τροφογενείς επιδημίες από Βρουκέλλα Η βρουκέλλωση είναι ενδημική νόσος στο Βόρειο Μεξικό, στη Νότιο Αμερικάνικη Ήπειρο, στη Ζώνη της Μεσογείου, στη Μέση Ανατολή, στη Β. Αφρική και στους Ισπανόφωνους της Β. Αμερικής. Η κατανάλωση απαστερίωτου γάλακτος και γαλακτοκομικών προϊόντων από…

Βρουκέλλωση: Επιδημιολογικά δεδομένα

Εισαγωγή Η βρουκέλλωση (ή μελιταίος πυρετός) αποτελεί τη συχνότερα δηλούμενη νόσο (ζωονόσο), η οποία μεταδίδεται από τα ζώα στον άνθρωπο στη χώρα μας. Η νόσος μεταδίδεται κυρίως i) με την κατανάλωση τροφίμων, ιδιαίτερα γαλακτοκομικών προϊόντων που προέρχονται από μολυσμένα παραγωγικά…