Βακτηριακή μηνιγγίτιδα

Νέα από τη διεθνή βιβλιογραφία

Συνταγογράφηση αντιβιοτικών στην κοινότητα και διεισδυτικές λοιμώξεις από μη-ευαίσθητα στελέχη πνευμονιοκόκκου. Hicks LA et al. Outpatient antibiotic prescribing and nonsusceptible Streptococcus pneumoniae in the United States, 1996-2003 Clin Infect Dis. 2011 Oct;53(7):631-9. Έχει διαπιστωθεί ότι η αντιμετώπιση των πνευμονιοκοκκικών λοιμώξεων…

Νεότερα δεδομένα στη Θεραπεία Μικροβιακής Μηνιγγίτιδας

Περίληψη Η μικροβιακή μηνιγγίτιδα αποτελεί σημαντικό αίτιο θνητότητας και νοσηρότητας ακόμα και σήμερα. Η άμεση έναρξη εμπειρικής αντιμικροβιακής αγωγής είναι επείγουσα σε κάθε ασθενή με κλινική υποψία μικροβιακής μηνιγγίτιδας. Η χορηγούμενη αντιμικροβιακή αγωγή καθορίζεται από την ηλικία του ασθενoύς, την…

Μοριακή επιδημιολογία της βακτηριακής μηνιγγίτιδας

Οι συνηθέστεροι μικροοργανισμοί, οι οποίοι προκαλούν το 80-90% των περιπτώσεων οξείας βακτηριακής μηνιγγίτιδας είναι οι Neisseria meningitidιs, Streptococcus pneumoniae και Haemophilus influenzae τύπου b. Η ταχεία εξέλιξη των συμπτωμάτων και η απαίτηση άμεσης θεραπείας οδήγησαν στην αναγκαιότητα εφαρμογής μοριακών τεχνικών…

Εθνικό κέντρο αναφοράς μηνιγγίτιδας, τομέας δημόσιας υγείας, Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας

Το κέντρο αναφοράς ιδρύθηκε το 1989 και λειτουργεί από το 1993 στον τομέα δημόσιας και διοικητικής υγιεινής της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας (ΕΣΔΥ). Είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Εταιρείας για τη Μηνιγγιτιδοκοκκική Νόσο (European Meningococcal Disease Society, EMGM) και ως εκπρόσωπος…

Βακτηριακή μηνιγγίτιδα. Επιδημιολογικά δεδομένα στη χώρα μας (1998-2011) και πρόληψη

Εισαγωγή Η βακτηριακή μηνιγγίτιδα είναι νόσημα με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το ευρύ κοινό και ένα από τα θέματα που απασχολούν συχνά τη δημόσια υγεία. Με τον όρο βακτηριακή μηνιγγίτιδα εννοούμε οξεία λοίμωξη του κεντρικού νευρικού συστήματος με συμμετοχή των μηνίγγων.…