λοιμώξεις

Ιογενείς λοιμώξεις του αναπνευστικού: Μύθοι και αλήθειες

Σε περιόδους έξαρσης των λοιμώξεων του αναπνευστικού εντείνεται το ενδιαφέρον σχετικά με τα αίτια, τη μετάδοση, την προφύλαξη και την αντιμετώπισή τους. Οι εξάρσεις αυτές είναι κατά κανόνα ιογενούς αιτιολογίας και η μυθοπλασία που τις ακολουθεί προκαλεί συχνά σύγχυση στον…

Λοιμώξεις αναπνευστικού σε πάσχοντες από ινοκυστική νόσο

Εισαγωγή Η ινοκυστική (ΙΝΚ) είναι το συχνότερο, περιοριστικό για τη ζωή, κληρονομικό νόσημα της λευκής φυλής. Κληρονομείται με τον υπολειπόμενο σωματικό χαρακτήρα. Οι ασθενείς με ΙΝΚ παρουσιάζουν μεγάλη ευαισθησία στις μικροβιακές λοιμώξεις του αναπνευστικού συστήματος και χρειάζονται μακρά και έντονη…

Νοσοκομειακές λοιμώξεις : Εθνικό σχέδιο δράσης «Προκρούστης». Τα πρώτα αποτελέσματα και το επόμενο βήμα

Οι νοσοκομειακές λοιμώξεις αποτελούν ένα μείζον πρόβλημα δημόσιας υγείας [1] που θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια των ασθενών και εκφράζεται με σημαντική αύξηση των δεικτών της νοσηρότητας, της θνησιμότητας, καθώς επίσης της διάρκειας και του κόστους νοσηλείας [2]. Η σύγχρονη…