Κακοήθεις νεοπλασίες

Ατμοσφαιρική ρύπανση και κακοήθεις νεοπλασίες

Οι εκπομπές των οχημάτων, οι βιομηχανικές διεργασίες, η παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος, η οικιακή καύση στερεών καυσίμων και άλλες πηγές ρυπαίνουν τον αέρα των αστικών κέντρων. Το μείγμα των ατμοσφαιρικών ρύπων ποικίλλει μεταξύ των τοποθεσιών ως προς τα φυσικά και χημικά…

Παράγοντες κινδύνου για κακοήθεις νεοπλασίες στα παιδιά

Το κλινικό και το επιδημιολογικό πρότυπο των κακοηθειών στα παιδιά διαφέρει από αυτό των ενηλίκων σε μια ποικιλία παραμέτρων.   Επιδημιολογικά δεδομένα Σύμφωνα με τη Διεθνή Ένωση των Αρχείων Καρκίνου (International Association of Cancer Registries -IACR), ο παιδικός καρκίνος αποτελεί…

Οικονομικο-κοινωνικοί παράγοντες και κακοήθεις νεοπλασίες

Οι οικονομικο-κοινωνικές συνθήκες μίας χώρας συγκαταλέγονται μεταξύ των παραγόντων που επηρεάζουν τους δείκτες υγείας και το προσδόκιμο επιβίωσης του πληθυσμού. Για τον προσδιορισμό της οικονομικο-κοινωνικής τάξης των ατόμων επιλέγονται ως κριτήρια διάφορα προσωπικά τους χαρακτηριστικά, κυρίως λόγω της αδυναμίας εύρεσης…

Σωματική δραστηριότητα και κακοήθεις νεοπλασίες

Εισαγωγή Η προστατευτική επίδραση της σωματικής δραστηριότητας (σε αντίθεση με τον καθιστικό τρόπο ζωής) στη συνολική θνησιμότητα, τα καρδιαγγειακά νοσήματα, το σακχαρώδη διαβήτη τύπου ΙΙ και την οστεοπόρωση έχει αναδειχθεί στη σχετική βιβλιογραφία. Προστατευτική επίδραση της σωματικής δραστηριότητας στην επίπτωση…

Λοιμώδεις παράγοντες και κακοήθεις νεοπλασίες

Τα τελευταία 50 χρόνια η εκτενής μελέτη της βιολογίας και επιδημιολογίας των λοιμωδών νοσημάτων έχει συμβάλει ουσιαστικά στην τεκμηρίωση αιτιολογικών σχέσεων με κακοήθεις νεοπλασίες. Παγκοσμίως, οι λοιμώξεις συνδέονται περίπου με 15-20% των περιστατικών καρκίνου, ενώ στις αναπτυσσόμενες χώρες το ποσοστό…

Διατροφή και κακοήθεις νεοπλασίες

Σημαντικός αριθμός ερευνών αναδεικνύει τη συμβολή της διατροφής στη διατήρηση και προαγωγή της υγείας και την πρόληψη των σημαντικότερων χρόνιων νοσημάτων της εποχής μας, μεταξύ των οποίων και οι κακοήθεις νεοπλασίες (WHO/FAO, 2003; WCRF/ AICR, 2007). Υπολογίζεται ότι ένα σημαντικό…