φυματίωση

Κοινή Δράση JA-01-2016 «Ποιότητα της πρόληψης HIV/AIDS/STI, της Ηπατίτιδας και της Φυματίωσης και σύνδεση με την φροντίδα υγείας» 3ο Πρόγραμμα Δράσης της ΕΕ στον τομέα της Υγείας (2014-2020)

Η HIV λοίμωξη αποτελεί, ως γνωστό, ένα σημαντικό πρόβλημα δημόσιας υγείας, τόσο στην Ελλάδα όσο και σε παγκόσμια κλίμακα. Η ιδιότητα του HIV να μεταλλάσσεται ταχύτατα ως ρετροϊός, έχει ως αποτέλεσμα η αντιμετώπιση και η θεραπεία της HIV λοίμωξης να…

Νεώτερα επιδημιολογικά δεδομένα για τη φυματίωση στην Ελλάδα

Όπως έχει ήδη αναφερθεί στο Ενημερωτικό Δελτίο ΚΕΕΛΠΝΟ του Οκτωβρίου 2011(Αρ.08/Έτος1ο), τα κρούσματα φυματίωσης, που δηλώνονται στο ΚΕΕΛΠΝΟ μέσω του συστήματος υποχρεωτικής δήλωσης, ανέρχονται κατά μέσο όρο σε 600 ετησίως και η μέση επίπτωση ανέρχεται στο 4,7/100.000 πληθυσμό. Από την…

Μύθοι και Αλήθειες για τη φυματίωση

Μύθοι Αλήθειες   Η φυματίωση είναι κληρονομική νόσος.   Η φυματίωση δεν είναι κληρονομική νόσος και οι γενετικοί παράγοντες δεν παίζουν κανένα ρόλο στη μετάδοση της νόσου. Ωστόσο, μέλη της ίδιας οικογένειας μπορεί να μολυνθούν. Η λοίμωξη μεταδίδεται από άτομο σε…

Φυματίωση κατά την πτήση

Καθώς τα διεθνή ταξίδια συνεχώς αυξάνονται, ανησυχία προκάλεσαν στις υγειονομικές αρχές, στους ταξιδιώτες, στις αεροπορικές εταιρείες και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης η αναφορά περιπτώσεων πιθανής μετάδοσης φυματίωσης κατά τη διάρκεια της πτήσης, η αυξανόμενη επίπτωση της πολυανθεκτικής (MDR-TB) φυματίωσης και…

Θεραπεία της φυματίωσης – νεότερα δεδομένα

Η ανασκόπηση των τελευταίων δεδομένων που αφορούν στη θεραπεία της φυματίωσης αναδεικνύει τρεις σημαντικές μεταβολές σε σχέση με το παρελθόν: 1)Η ευθύνη της επιτυχίας και ολοκλήρωσης της αγωγής ανήκει στο θεράποντα ιατρό και στο υγειονομικό σύστημα[1 ]. Η τακτική αυτή συνοδεύεται…

Πολυανθεκτική(MDR) και Εκτεταμένης Αντοχής (XDR), Φυματίωση (TB)

Εισαγωγή Ο αγώνας για την καταπολέμηση της φυματίωσης παγκοσμίως αντιμετωπίζει στις μέρες μας μια τεράστια πρόκληση. Η διαρκώς αυξανόμενη ανθεκτικότητα και πολυανθεκτικότητα του μυκοβακτηριδίου της φυματίωσης στα αντιφυματικά φάρμακα καθιστούν τις προσπάθειες ελέγχου περισσότερο σύνθετες και απαιτητικές, προκειμένου να διαφυλαχθεί…

Ευρωπαϊκό δίκτυο εργαστηρίων αναφοράς φυματίωσης (ERLN-TB)

“Η έγκαιρη και ακριβής εργαστηριακή διάγνωση αποτελεί βασικό συστατικό κάθε προγράμματος ελέγχου φυματίωσης” Τον Ιανουάριο του 2010, το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ελέγχου Νοσημάτων (European Centre for Disease Control, ECDC) ίδρυσε το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Εργαστηρίων Αναφοράς Φυματίωσης (European Reference Laboratory Network for…

Νέα δεδομένα στη διάγνωση της φυματίωσης: το σύστημα GENE XPERT MTB/RIF

Η αξιόπιστη και έγκαιρη διάγνωση της φυματίωσης, ειδικά στις περιπτώσεις με αρνητική μικροσκοπική εξέταση ή πολυανθεκτική νόσο (MDR-TB), αποτελούν απόλυτη προτεραιότητα διεθνώς. Οι κλασικές τεχνικές καλλιέργειας και ελέγχου ευαισθησίας στα αντιφυματικά είναι χρονοβόρες και τεχνικά απαιτητικές. Μέχρι τη λήψη του…

Η εργαστηριακή διάγνωση της φυματίωσης

Η μικροβιολογική διάγνωση της φυματίωσης αποτελεί σημαντικό εργαλείο για τον έλεγχο της νόσου και επιτυγχάνεται είτε με τη κλασική μεθοδολογία (μικροσκοπική εξέταση, καλλιέργεια, βιοχημική ταυτοποίηση, έλεγχος ευαισθησίας στα αντιφυματικά φάρμακα), είτε με σύγχρονες μοριακές μεθόδους. Περιλαμβάνει: την ανίχνευση και απομόνωση…

Επιδημιολογικά δεδομένα φυματίωσης στην Ελλάδα, 2004-2010

Η φυματίωση είναι μία από τις συχνότερες λοιμώδεις νόσους στον κόσμο και συνεχίζει να αποτελεί ένα σημαντικό πρόβλημα δημόσιας υγείας, παρά το γεγονός ότι υπάρχουν αποτελεσματικά φάρμακα για τη θεραπεία της. Προκαλεί πάνω από ένα εκατομμύριο θανάτους το χρόνο, κυρίως…