Επιδημιολογική επιτήρηση

Μύθοι και αλήθειες για την Επιδημιολογική Επιτήρηση των λοιμωδών νοσημάτων

  Μύθοι Αλήθειες Επιδημιολογική επιτήρηση των λοιμωδών νοσηματών είναι η περιστασιακή καταγραφή τωνκρουσμάτων Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ), επιδημιολογική επιτήρηση είναι η συνεχιζόμενη και συστηματική συλλογή, ανάλυση και ερμηνεία στοιχείων σχετιζόμενων με λοιμώδη νοσήματα με σκοπό την λήψη…

Δικτύωση φορέων πρωτοβάθμιας περίθαλψης (ιδιωτικών και δημόσιων) σε πανελλαδική κλίμακα για την επιδημιολογική επιτήρηση και τον έλεγχο μεταδοτικών νοσημάτων

Στο πλαίσιο της πρόσκλησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013» για κατάθεση προτάσεων προς συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), κατατέθηκε τον Ιανουάριο του 2013 από το ΚΕΕΛΠΝΟ πρόταση με τίτλο: «Δικτύωση φορέων πρωτοβάθμιας περίθαλψης (ιδιωτικών και δημόσιων)…

Αλλαγές στην Επιδημιολογική Επιτήρηση της Ιογενούς Ηπατίτιδας B και C

Το έτος 2011, το Ευρωπαικό Κέντρο Πρόληψης Νοσημάτων (ECDC) πρότεινε αλλαγή των ορισμών κρούσματος της Ηπατίτιδας Β και C, δήλωση των περιστατικών χρόνιας ηπατίτιδας, καθώς και αναμόρφωση των δελτίων δήλωσης με προσθήκη νέων μεταβλητών. Σημειώνεται ότι μέχρι σήμερα δηλώνονται μόνο…

Συστήματα επιδημιολογικής επιτήρησης των λοιμωδών νοσημάτων στην Ελλάδα: δράσεις και στόχοι για το άμεσο μέλλον

Με τον όρο επιδημιολογική επιτήρηση εννοούμε τη συστηματική συλλογή, ανάλυση και ερμηνεία επιδημιολογικών στοιχείων, με σκοπό τη λήψη μέτρων δημόσιας υγείας. Η αναγκαιότητα ύπαρξης αποτελεσματικής επιδημιολογικής επιτήρησης σε μια χώρα προκύπτει από την ανάγκη για ακριβή και συγκεκριμένη γνώση της…

Βακτηριακή μηνιγγίτιδα. Επιδημιολογικά δεδομένα στη χώρα μας (1998-2011) και πρόληψη

Εισαγωγή Η βακτηριακή μηνιγγίτιδα είναι νόσημα με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το ευρύ κοινό και ένα από τα θέματα που απασχολούν συχνά τη δημόσια υγεία. Με τον όρο βακτηριακή μηνιγγίτιδα εννοούμε οξεία λοίμωξη του κεντρικού νευρικού συστήματος με συμμετοχή των μηνίγγων.…