Διάγνωση

Νεώτερα στη διάγνωση της λύσσας στους ανθρώπους

Η κλινική υποψία μόλυνσης από τον ιό της λύσσας είναι απαραίτητη προκειμένου να ακολουθηθεί η κατάλληλη εργαστηριακή διερεύνηση. Οι συνήθεις αιματολογικές και βιοχημικές εξετάσεις συνήθως δεν είναι χρήσιμες και η υπολογιστική τομογραφία (CT) εγκεφάλου χρησιμοποιείται περισσότερο για να αποκλειστούν άλλα…

Η Λύσσα στην άγρια πανίδα (Κόκκινη Αλεπού): Επιδημιολογία, Συμπτώματα, Διάγνωση και Πρόληψη

Κατά τη διάρκεια της παρούσας έξαρσης κρουσμάτων λύσσας στην Ελλάδα, οι περισσότερες εργαστηριακά επιβεβαιωμένες περιπτώσεις αφορούσαν τις αλεπούδες (Εικ. 1). Οι κόκκινες αλεπούδες (Vulpes vulpes) παίζουν ένα σημαντικό ρόλο στην επιδημιολογία της νόσου. Για να γίνει αυτό περισσότερο κατανοητό, είναι…

Ελονοσία – κλινική εικόνα, διάγνωση και θεραπεία

Τα πρόσφατα περιστατικά ελονοσίας με ενδείξεις «εγχώριας μετάδοσης» στη Λακωνία αναδεικνύουν τον κίνδυνο επανεγκατάστασης της νόσου στη χώρα μας. Ως εκ τούτου, καθίσταται αναγκαία η γνώση του κλινικού ιατρού για την έγκαιρη διάγνωση και την κατάλληλη θεραπευτική αντιμετώπιση της ελονοσίας,…

Ευρωπαϊκό δίκτυο εργαστηρίων αναφοράς φυματίωσης (ERLN-TB)

“Η έγκαιρη και ακριβής εργαστηριακή διάγνωση αποτελεί βασικό συστατικό κάθε προγράμματος ελέγχου φυματίωσης” Τον Ιανουάριο του 2010, το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ελέγχου Νοσημάτων (European Centre for Disease Control, ECDC) ίδρυσε το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Εργαστηρίων Αναφοράς Φυματίωσης (European Reference Laboratory Network for…

Νέα δεδομένα στη διάγνωση της φυματίωσης: το σύστημα GENE XPERT MTB/RIF

Η αξιόπιστη και έγκαιρη διάγνωση της φυματίωσης, ειδικά στις περιπτώσεις με αρνητική μικροσκοπική εξέταση ή πολυανθεκτική νόσο (MDR-TB), αποτελούν απόλυτη προτεραιότητα διεθνώς. Οι κλασικές τεχνικές καλλιέργειας και ελέγχου ευαισθησίας στα αντιφυματικά είναι χρονοβόρες και τεχνικά απαιτητικές. Μέχρι τη λήψη του…

Η εργαστηριακή διάγνωση της φυματίωσης

Η μικροβιολογική διάγνωση της φυματίωσης αποτελεί σημαντικό εργαλείο για τον έλεγχο της νόσου και επιτυγχάνεται είτε με τη κλασική μεθοδολογία (μικροσκοπική εξέταση, καλλιέργεια, βιοχημική ταυτοποίηση, έλεγχος ευαισθησίας στα αντιφυματικά φάρμακα), είτε με σύγχρονες μοριακές μεθόδους. Περιλαμβάνει: την ανίχνευση και απομόνωση…