ινοκυστική νόσο

Λοιμώξεις αναπνευστικού σε πάσχοντες από ινοκυστική νόσο

Εισαγωγή Η ινοκυστική (ΙΝΚ) είναι το συχνότερο, περιοριστικό για τη ζωή, κληρονομικό νόσημα της λευκής φυλής. Κληρονομείται με τον υπολειπόμενο σωματικό χαρακτήρα. Οι ασθενείς με ΙΝΚ παρουσιάζουν μεγάλη ευαισθησία στις μικροβιακές λοιμώξεις του αναπνευστικού συστήματος και χρειάζονται μακρά και έντονη…