ΑΣΑ

Διασύνδεση στη θεραπεία και δέσμευση στη φροντίδα των ευάλωτων ομάδων πληθυσμού στην HIV/AIDS λοίμωξη

Η αλληλουχία των σταδίων της συνέχειας της φροντίδας για την αντιμετώπιση της HIV/AIDS λοίμωξης (HIV treatment cascade) αποτελεί μια απεικόνιση του ποσοστού των ατόμων που ζουν με το HIV/AIDS και εμπλέκονται σε κάθε στάδιο της ιατρικής φροντίδας που παρέχεται στους…