Αναπνευστικοί Ιοί

Αναδυόμενοι Αναπνευστικοί Ιοί

1. Εισαγωγή Oι οξείες λοιμώξεις του αναπνευστικού αποτελούν κύριες αιτίες νοσηρότητας και θνησιμότητας παγκοσμίως, ιδιαίτερα σε παιδιατρικούς πληθυσμούς. Οι μισές από αυτές οφείλονται σε αναπνευστικούς ιούς, από τους οποίους οι πλέον σημαντικοί από πλευράς δημόσιας υγείας είναι οι ιοί της…