Ιούλιος 2016

Ποιότητα και ασφάλεια κολυμβητικών δεξαμενών

Καλοκαίρι!…Βουνό ή θάλασσα; Το αγαπημένο κλασικό θέμα των σχολικών μας εκθέσεων δεν έχει πλέον μονοσήμαντη απάντηση.

Είτε στο βουνό είτε στη θάλασσα, οι κολυμβητικές δεξαμενές προσφέρουν πάντα μία διέξοδο χαράς, επαφής με το υγρό στοιχείο, άσκησης, ευεξίας, η οποία μάλιστα μπορεί να επεκταθεί χρονικά και σε κάθε εποχή του χρόνου.

Οι κολυμβητικές δεξαμενές έχουν βέβαια στόχο την κολύμβηση και την αναψυχή των λουομένων, η λειτουργία τους όμως είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την προστασία της υγείας τους και της δημόσιας υγείας γενικότερα. Για το λόγο αυτό η τότε Διεύθυνση Υγειονομικής Μηχανικής του Υπουργείου Υγείας εξέδωσε ήδη απο το 1973 Υγειονομική Διάταξη με όρους και προϋποθέσεις κατασκευής και λειτουργίας των κολυμβητικών δεξαμενών. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι ως άνω προϋποθέσεις δεν εξαντλούνται μόνο σε απαιτήσεις ποιότητας ύδατος, αλλά αναφέρονται και σε κατασκευαστικές απαιτήσεις, με στόχο τόσο την υψηλή ποιότητα ύδατος όσο και τις συνθήκες ασφάλειας των λουομένων.

Στην Ελλάδα, σύμφωνα με έρευνες που έχουν γίνει κατά το παρελθόν αλλά και σύμφωνα με νεότερα στατιστικά δεδομένα, αναφέρεται γενικά πολύ καλή τήρηση των απαιτήσεων της κείμενης νομοθεσίας, η οποία ελέγχεται τόσο σε αρχικό στάδιο, κατά τη λήψη της αδειοδότησης όσο και στο στάδιο λειτουργίας των κολυμβητικών δεξαμενών με τους απαραίτητους δειγματοληπτικούς ελέγχους.

Τίθεται πλέον όμως και το άλλο ερώτημα: Κολυμβητικές δεξαμενές ή θάλασσα; Η πρώτη αυθόρμητη απάντηση που παραπέμπει στη θάλασσα δεν είναι επίσης μονοσήμαντη. Τα θαλάσσια ύδατα, λόγω της φυσικής ανανέωσης και οξυγόνωσής τους από τον κυματισμό και λόγω του μεγάλου υδάτινου όγκου τους, εμφανίζουν  υψηλό βαθμό αυτοκαθαρισμού. Η προστασία όμως της δημόσιας υγείας στις κολυμβητικές δεξαμενές επιτυγχάνεται με εξαιρετικά υψηλές απαιτήσεις μικροβιολογικής ποιότητας υδάτων, κατασκευαστικές απαιτήσεις για την ανά τετράωρο ανακυκλοφορία και ανανέωση του νερού, απαιτήσεις συνεχούς φίλτρανσης και απολύμανσης, καθώς και μέτρα ασφάλειας των κολυμβητών, ώστε να μπορεί κανείς να επιλέγει με ασφάλεια τη δυνατότητα κολύμβησης κάθε εποχή του χρόνου.

Βασιλική Καραούλη, Υγιεινολόγος Πολ. Μηχανικός, MSc EPFL και RWTH-Aachen, Δ/ντρια Δημόσιας Υγείας, Υπ. Υγείας


Περιεχόμενα:

Το ενημερωτικό δελτίο σε μορφή pdf.