Ιούνιος 2016

Πρόληψη πνιγμών

Το τεύχος του μηνός Αυγούστου 2016  είναι αφιερωμένο στην πρόληψη των πνιγμών. Ο Πρόεδρος του ΚΕΕΛΠΝΟ, Δρ. Θεόφιλος Ρόζεμπεργκ, είπε πρόσφατα σε συνέντευξη ότι «η παθητική στάση και παρατήρηση των βαρκών που έρχονται φορτωμένες με ανθρώπους, που συχνά πνίγονται, δεν μπορεί να αποτελεί πολιτική. Δεν μπορεί απλώς να διαπιστώνουμε το θάνατο. Αυτή η στάση στιγματίζει τις αναμφισβήτητα καλές προθέσεις μιας προοδευτικής πολιτικής» (Γεωργούλα 2016). Η δήλωση αυτή σηματοδότησε άδηλα την ανάληψη ενεργού ρόλου στον τομέα της πρόληψης ατυχημάτων στο νερό από όσους έχουν χάσει δικό τους άνθρωπο στο νερό όπως εγώ, αλλά και από όσους δραστηριοποιούνται σε αυτό το πεδίο. Πράγματι, η πολιτεία έχει αναθέσει στο ΚΕΕΛΠΝΟ τη θεσμική αποστολή προστασίας της Δημόσιας Υγείας από ατυχήματα στα οποία συμπεριλαμβάνονται και όσα πραγματοποιούνται στο νερό (άρθρο 20, παρ. 2γ Ν. 3370/2005, ΦΕΚ 176/Α/11.7.2005, Εθνικό Σχέδιο Ατυχημάτων Υπουργείου Υγείας). Η αποστολή αυτή θα αναβαθμιστεί σημαντικά, με την ψήφιση του άρθρου 46 στο νομοσχέδιο «Μεταρρύθμιση της Διοικητικής Οργάνωσης των Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας, Κέντρα Αναφοράς Σπανίων Παθήσεων και άλλες διατάξεις», και την υπογραφή του σχεδίου υπουργικής απόφασης «Πρόληψη, Διάσωση, Φροντίδα για την Προστασία της Δημόσιας Υγείας από Ατυχήματα στο Νερό», που προβλέπουν τη λειτουργία Γραφείου Πρόληψης Ατυχημάτων σε Ενδοχώρια Ύδατα και έτυχαν ευμενών σχολίων στη φάση της δημόσιας διαβούλευσης που πραγματοποίησε το Υπουργείο Υγείας. Αυτό δεν είναι τυχαίο, μια που όπως θα φανεί παρακάτω, από το 2009 έως σήμερα, το ΚΕΕΛΠΝΟ έχει επιτελέσει ένα σημαντικό αριθμητικά και ποιοτικά έργο σε επίπεδο νομοθετικό, εκπαιδευτικό, ερευνητικό, συγγραφικό, αθλητικό και συντονιστικό, είτε αυτόνομα είτε σε συνεργασία με εγχώριους και παγκόσμιους οργανισμούς κύρους. Το 2016 θα αποτελέσει έτος ορόσημο για τα ατυχήματα στο νερό, με το ΚΕΕΛΠΝΟ να παίζει ρόλο ενορχηστρωτή στην Ελλάδα και θιασώτη παρόμοιων δράσεων με διεθνείς συμμαχίες, σε αγαστή συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας.

Στάθης Αβραμίδης, PhD, Υπάλληλος ΚΕΕΛΠΝΟ, Διευθυντής Αθλητικής Ναυαγοσωστικής, ΕΟΥΔΑ

 


Περιεχόμενα:

 

Το ενημερωτικό δελτίο σε μορφή pdf.