Δεκέμβριος 2015

Επιδημιολογία των σαλμονελλώσεων στην Ελλάδα

Οι σαλμονελλώσεις (οι λοιμώξεις από τους μη τυφοπαρατυφικούς ορότυπους Salmonella) αποτελούν ένα διαχρονικό, υψηλού ενδιαφέροντος αντικείμενο της δημόσιας υγείας για πολλούς λόγους.

Παρόλο που στην πλειοψηφία προκαλούν αυτό-ιώμενες λοιμώξεις του γαστρεντερικού, έχουν γενικά μεγάλη επίπτωση, σχετίζονται με την κατανάλωση τροφίμων, συνεπώς με τις συνθήκες υγιεινής που επικρατούν, αντανακλώντας το επίπεδο του τουρισμού, της βιομηχανίας τροφίμων και γενικά το πολιτιστικό επίπεδο.

Η επιδημιολογική σημασία των σαλμονελώσεων προκάλεσε την σημαντικότατη ανάπτυξη και εφαρμογή των μοριακών τεχνικών. Η έγκαιρη και έγκυρη παρακολούθηση της διασποράς των κλώνων Σαλμονέλας στα τρόφιμα και τους ασθενείς αποτέλεσε από τα πρώτα πεδία εφαρμογής της PFGE, της MLST, της VNTR και πλέον του Whole Genome Sequencing.

Επίσης, τα πρώτα εθνικά και υπερεθνικά συστήματα παρακολούθησης της διασποράς των παθογόνων μικροοργανισμών, όπως το National Molecular Subtyping Network for Foodborne Disease Surveillance (PulseNet) του CDC και το αντίστοιχο σύστημα του ECDC έχουν ως αντικείμενο τα τροφιμογενή νοσήματα με προεξάρχουσα τη Σαλμονέλα.

Τέλος, τα τροφιμογενή νοσήματα με προεξάρχουσα τη Σαλμονέλα αποτελούν πεδίο εφαρμογής της νέας προσέγγισης στη δημόσια υγεία, τη λεγόμενη «Ενιαία Υγεία», όπου η αποτελεσματική εφαρμογή στρατηγικών Δημόσιας Υγείας (πρέπει να) περιλαμβάνει στρατηγικές για τον άνθρωπο, τα ζώα και γενικά το περιβάλλον.

Στο Σημερινό αφιέρωμα του Ενημερωτικού Δελτίου του ΚΕΕΛΝΠΟ καλύπτονται όλα τα παραπάνω ζητήματα ενώ αναφέρονται όλα τα νεώτερα για την επιδημιολογία των Σαλμονελώσεων στη χώρα μας.

 

Α Βατόπουλος, Καθηγητής Μικροβιολογία ΕΣΔΥ, Επιστημονικός Υπεύθυνος ΚΕΔΥ/ΚΕΕΛΝΠΟ


Περιεχόμενα:

Το ενημερωτικό δελτίο σε μορφή pdf.