Νοέμβριος 2015

Οι στόχοι της Ελλάδας για το HIV/AIDS 2015-2020

To ΚΕΕΛΠΝΟ, στον τομέα του HIV/AIDS αποτελεί το στρατηγικό και επιχειρησιακό βραχίονα του Υπουργείου Υγείας για την υλοποίηση της Εθνικής Στρατηγικής και την προστασία της Δημόσιας Υγείας.

Από ιδρύσεώς του, το 1992, έχει αναπτύξει ολιστικά προγράμματα πρόληψης για το γενικό πληθυσμό και τις ευπαθείς ομάδες και -υλοποιεί δράσεις για τη θεραπευτική αντιμετώπιση και ψυχοκοινωνική στήριξη των ατόμων που ζουν με το HIV/AIDS. Στo πλαίσιo της εθνικής στρατηγικής: -έχει την ευθύνη της επιδημιολογικής επιτήρησης του HIV/AIDS μέσω του συστήματος υποχρεωτικής δήλωσης και εποπτεύει τη χορήγηση αντιρετροϊκής αγωγής.

Από το 2008 αποτελεί το εθνικό σημείο επαφής για τη σύνταξη της εθνικής αναφοράς για το HIV/AIDS. Η επιτήρηση και αξιολόγηση των δράσεων μας επιτρέπει να περιγράψουμε την εθνική απόκριση, με την παρακολούθηση συγκεκριμένων δεικτών, και να δούμε εάν οι δράσεις επιτυγχάνουν τα προσδοκώμενα αποτελέσματα. Επίσης, μπορούμε παράλληλα να αξιολογήσουμε την επίτευξη των στόχων μας: μείωση του αριθμού των νέων μολύνσεων, μείωση των θανάτων από AIDS, μείωση των επιπτώσεων του HIV στην υγεία των οροθετικών ασθενών, και μείωση του στίγματος και των διακρίσεων. Σύμφωνα με τα νεότερα Επιδημιολογικά Δεδομένα του Ευρωπαϊκού Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων, η Ευρώπη γενικότερα, παρά τα σημαντικά βήματα προόδου, δεν έχει επιτύχει να μειώσει συνολικά τις νέες μολύνσεις από HIV. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο δίνεται η έμφαση στην αναγκαιότητα αύξησης της αποτελεσματικότητας των προγραμμάτων ελέγχου και πρόληψης.

Σε μια εποχή που η χώρα μας διέρχεται μια βαθιά οικονομική κρίση, θα πρέπει οι παρεμβάσεις να είναι καινοτόμες και στοχευμένες, ώστε να πετυχαίνεται η μέγιστη δυνατή αποτελεσματικότητα, με την ορθότερη διαχείριση των πόρων. Θα πρέπει να ενισχύσουμε τα προγράμματα έγκαιρης διάγνωσης και σύνδεσης με τη θεραπεία, με πρόσβαση για όλους και αντιμετώπιση των σοβαρών αναγκών των μονάδων, σε ανθρώπινο δυναμικό, υλικοτεχνική υποδομή, αλλά και να φροντίσουμε να επιλύσουμε την παρατηρούμενη έλλειψη αντιρετροϊκών και τις δυσκολίες στο διαγνωστικό έλεγχο των ασθενών. Μόνο έτσι θα μπορέσουμε να πορευτούμε προς τους στόχους που θέτει το UNAIDS για το 2020, το 90-90-90: το 90% των HIV+ να έχουν διαγνωστεί, το 90% να λαμβάνουν αντιρετροϊκή αγωγή και το 90% να έχει πετύχει μη ανιχνεύσιμο ιικό φορτίο.

Σε αυτόν τον αγώνα θα πρέπει να προχωρήσουμε όλοι μαζί

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του ΚΕΕΛΠΝΟ, Αθανάσιος Γιαννόπουλος, Καθηγητής Χειρουργικής


Περιεχόμενα:

 Το ενημερωτικό δελτίο σε μορφή pdf.