Μάρτιος 2015

Επιδημίες Γαστρεντερίτιδας από Νοροϊό σε χώρους φιλοξενίας και παροχής υπηρεσιών υγείας

Οι Νοροϊοί αποτελούν την κύρια αιτία επιδημικής γαστρεντερίτιδας, καθώς και σημαντικό παράγοντα των σποραδικών κρουσμάτων σε ανθρώπους όλων των ηλικιών στις αναπτυγμένες χώρες. Οι Νοροϊοί είναι πολύ μολυσματικοί μέσω άμεσης επαφής (από άτομο σε άτομο), επαφή με μολυσμένες επιφάνειες, καθώς και μέσω αεροσταγονιδίων. Συνήθως, προκαλούν μικτού τύπου επιδημίες, οι οποίες μπορούν να ξεκινήσουν έχοντας μετάδοση από άτομο σε άτομο και να εξελιχθούν σε τροφιμογενή ή υδατογενή (κυρίως από παγάκια). Πολλές φορές συμβαίνει και το αντίθετο· ξεκινά μια επιδημία από τροφιμογενή και συνεχίζεται η μετάδοση από άτομο σε άτομο. Οι χώροι φιλοξενίας, όπως ξενοδοχεία και κρουαζιερόπλοια, λόγω του συγχρωτισμού μεγάλου αριθμού ατόμων και της κοινής διατροφής είναι χώροι όπου παρατηρούνται συχνά επιδημίες από Νοροϊούς. Οι ίδιοι παράγοντες κινδύνου υπάρχουν και στα νοσοκομεία με έναν επιπλέον παράγοντα, την ευαισθησία και την ανοσοκαταστολή πολλών νοσηλευομένων ασθενών. Σε όλους αυτούς τους χώρους πρέπει να εφαρμόζονται προληπτικά αυστηρά μέτρα υγιεινής και συστήματα ασφαλείας τροφίμων και νερού, παράλληλα με ενισχυμένη επιτήρηση του νοσήματος για έγκαιρη ανίχνευση έξαρσης κρουσμάτων. Επίσης, πρέπει να υπάρχει σχέδιο αντιμετώπισης έξαρσης κρουσμάτων (outbreak response plan), το οποίο πρέπει να εφαρμόζεται άμεσα, για να περιοριστούν τα κρούσματα από Νοροϊό. Το τελευταίο διάστημα δοκιμάζονται εμβόλια κατά του Νοροϊού, με σχετικά θετικά αποτελέσματα.

Χρήστος Χατζηχριστοδούλου


Περιεχόμενα:

Το ενημερωτικό δελτίο σε μορφή pdf.