Φεβρουάριος 2015

Mηνιγγιτιδοκοκκική νόσος

Η μηνιγγιτιδοκοκκική νόσος είναι το κύριο αίτιο θανάτου από λοιμώδες νόσημα μεταξύ προηγουμένως υγιών παιδιών στις ανεπτυγμένες χώρες. Αίτιο της νόσου είναι το βακτήριο Neisseria meningitidis (μηνιγγιτιδόκοκκος), που είναι αρνητικός κατά Gram διπλόκοκκος. Με βάση τη δομή του πολυσακχαρίτη του ελύτρου του μικροοργανισμού διακρίνονται 13 διαφορετικές οροομάδες. Η επίπτωση της νόσου είναι υψηλότερη στα μικρά παιδιά και ιδιαίτερα στα κάτω του έτους βρέφη, ενώ μια δεύτερη χαμηλότερη αιχμή εμφανίζεται στην εφηβεία. Αξίζει να σημειωθεί ότι η επιδημιολογία της νόσου είναι συνεχώς μεταβαλλόμενη και απρόβλεπτη. Είναι δυνατό να εκδηλωθούν αυτόματες μεταβολές τόσο όσον αφορά στην επίπτωση όσο και την οροομάδα που επικρατεί. Η μηνιγγιτιδοκοκκική νόσος μπορεί να εκδηλωθεί ως μηνιγγίτιδα, σηψαιμία ή να συνυπάρχουν και τα δύο. Η ευαισθητοποίηση ως προς τις εκδηλώσεις της νόσου, η έγκαιρη διάγνωση και η άμεση χορήγηση αντιβιοτικών είναι δυνατό να μειώσει τη βαρύτητα και να βελτιώσει την έκβαση. Παρά την πρόοδο που έχει επιτευχθεί ως προς τη σωστή αντιμετώπιση της μηνιγγιτιδοκοκκικής νόσου, η θνητότητα παραμένει υψηλή και ανέρχεται σε 10% στις ανεπτυγμένες χώρες, ενώ περίπου 11-19% των επιζώντων εμφανίζουν σοβαρές χρόνιες επιπλοκές, όπως διαταραχές της ακοής, νευρολογικά ελλείμματα ή διαταραχές της γνωσιακής λειτουργίας και ακρωτηριασμούς άκρων.

Πολύ σημαντική πρόοδος έχει συντελεστεί τα τελευταία χρόνια στην πρόληψη της νόσου με την ανάπτυξη νέων και αποτελεσματικών εμβολίων, ενώ διαγράφεται η προοπτική πληρέστερου ελέγχου στο προσεχές μέλλον. Σήμερα, έχουμε στη διάθεσή μας νέα εμβόλια που έχουν παραχθεί με τη σύζευξη του επιφανειακού πολυσακχαρίτη και μιας πρωτεΐνης κατά των οροομάδων μηνιγγιτιδοκόκκου Α, C, Y και W. Η εφαρμογή του εμβολιασμού με μονοδύναμα συζευγμένα εμβόλια κατά της οροομάδας C στη χώρα μας καθώς και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες είχε ως αποτέλεσμα την κατακόρυφη μείωση της επίπτωσης της νόσου. Πιο πρόσφατα, το μονοδύναμο συζευγμένο εμβόλιο κατά της οροομάδας Α εδείχθη πολύ αποτελεσματικό στη μείωση της νόσου σε περιοχές της Αφρικής όπου εφαρμόστηκε ο εμβολιασμός. Νέα τετραδύναμα συζευγμένα εμβόλια με τις ως άνω οροομάδες έχουν αναπτυχθεί και έχουν εισαχθεί στο πρόγραμμα εμβολιασμών πολλών χωρών. Τέλος, πρόσφατα παρήχθη ένα νέο εμβόλιο κατά της μηνιγγιτιδοκοκκικής νόσου οροομάδας Β. Το εμβόλιο αυτό δεν είναι συζευγμένο όπως τα προηγούμενα, αλλά περιέχει 4 πρωτεϊνικά συστατικά και έχει τις προδιαγραφές να συμβάλλει στην αποτελεσματικότερη πρόληψη της μηνιγγιτιδοκοκκικής νόσου.

Mαρίζα Τσολιά

 


Περιεχόμενα:

 

Το ενημερωτικό δελτίο σε μορφή pdf.