Ιανουάριος 2015

Λεϊσμανίαση

Η λεϊσμανίαση (γνωστή και ως καλα-αζαρ) είναι παρασιτική νόσος με ενδημικό χαρακτήρα για την Ελλάδα .Έχουν περιγραφεί περιστατικά από τις αρχές του περασμένου αιώνα. Ενδημεί και σε άλλες χώρες της Ευρώπης, ενώ υπολογίζεται διεθνώς ότι καταγράφονται ετησίως 1.3 εκατομμύρια νέες περιπτώσεις με 20.000 περίπου θανάτους. Από τις κλινικές μορφές της λεϊσμανίασης η σπλαχνική είναι πιο συχνή στην Ελλάδα, ενώ διεθνώς η πλειονότητα των περιστατικών αφορά στη δερματική λεϊσμανίαση. Τα υπεύθυνα πρωτόζωα (του γένους Leishmania) είναι για τη σπλαχνική η Leishmania infantum και για τη δερματική η L.tropica.

Μετά από επίπονες μελέτες πεδίου έχει καθορισθεί για τη χώρα μας ότι από τους θήλεις φλεβοτόμους υπεύθυνοι διαβιβαστές για τη L. infantum είναι οι Phlebotomus neglectus, P. tobbi και P. perfiliewi, ενώ για τη L.tropica το είδος P.sergenti.

Έχουν γίνει πολλές προσπάθειες για την έγκαιρη και σωστή διάγνωση της νόσου και για την ελαχιστοποίηση των κρουσμάτων.Σήμερα διαθέτουμε τα μέσα για την ακριβή εργαστηριακή επιβεβαίωση σε ύποπτες κλινικά περιπτώσεις. Εκτός από τη συμβατική παρασιτολογική διάγνωση, μεγάλη βοήθεια παρέχουν και ορολογικές μέθοδοι και τεχνικές μοριακής βιολογίας. Έχουν αναπτυχθεί και μέθοδοι ταχείας διάγνωσης, για τις οποίες χρειάζεται περαιτέρω εκτίμηση.

Για την ελαχιστοποίηση των κρουσμάτων οι δράσεις κατευθύνονται και στα υποδόχα και στους διαβιβαστές. Το υποδόχο του παρασίτου στις μεσογειακές χώρες είναι ο σκύλος, με ποσοστά επιπολασμού από 5% έως 30%. Ο περιορισμός των μολυσμένων ζώων είναι σημαντικός για τον έλεγχο της νόσου. Στο πλαίσιο αυτό έχει εισαχθεί και εμβόλιο για τους σκύλους, αλλά οι έρευνες στο πεδίο αυτό συνεχίζονται.

Ιδιαίτερα σημαντική είναι η καταπολέμηση των διαβιβαστών. Η ανίχνευση των εστιών διαβίωσης των φλεβοτόμων είναι αρκετά δυσχερής και αυτό καθιστά προβληματική την ελαχιστοποίησή τους. Σημαντική είναι η βοήθεια που παρέχει η εφαρμογή εντομοκτόνων υπολειμματικής δράσης.

Νικόλαος Βακάλης, Ομότ. Καθηγητής ΕΣΔΥ

 


Περιεχόμενα:

Το ενημερωτικό δελτίο σε μορφή pdf.