Δεκέμβριος 2014

Μικροβιακή Αντοχή & (Υπερ-)κατανάλωση Αντιβιοτικών

Στις 18 Νοεμβρίου του 2008 εορτάστηκε η πρώτη «Ευρωπαϊκή Ημέρα Ενημέρωσης για τα Αντιβιοτικά» (EAAD). Ήταν η εναρκτήρια ημέρα της προσπάθειας ενημέρωσης των πολιτών της Ευρώπης για την επείγουσα ανάγκη της καταπολέμησης της αντοχής των μικροβίων στα αντιβιοτικά. Αιτία αυτής της Ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας αποτέλεσαν η «ακατάλληλη» χρήση των αντιβιοτικών, που έχει εξελιχθεί σε σοβαρή απειλή της δημόσιας υγείας, και συγχρόνως η προσπάθεια διαφύλαξης της δραστικότητάς τους, η οποία είναι ευθύνη όλων μας!

Η ΕΗΕ για τα Αντιβιοτικά, οριοθετεί τις συντονισμένες προσπάθειες ενημέρωσης των πολιτών για την Ορθολογική Χρήση τους, έναν όρο που στην κλινική πράξη μεταφράζεται ως «συνταγογραφία των αντιβιοτικών μόνο όταν πραγματικά χρειάζονται, με σωστή επιλογή, δοσολογία και διάρκεια θεραπείας». Η κοινή προσπάθεια αφορά στη συνεχή/ διαχρονική εκστρατεία, που βασίζεται σε υλοποίηση κοινών δράσεων για κάθε χώρα της Ευρώπης, με συγκεκριμένους στόχους το συνταγογραφούντα αλλά και τον καταναλωτή των αντιβιοτικών. Κάθε Νοέμβριο, με αφορμή την EAAD, ανανεώνονται και οι Οδηγίες του ECDC. Ιδιαίτερα το 2015 είναι αφιερωμένο στην καταπολέμηση της χρήσης αντιβιοτικών από τους ίδιους τους ασθενείς (self-medication) χωρίς τη γνώμη του ιατρού τους, είτε γιατί έχουν περισσέψει από προηγούμενη χρήση είτε γιατί μόνοι τους αγοράζουν αντιβιοτικά από το φαρμακείο της περιοχής τους χωρίς ιατρική συνταγή.

Αντιμετωπίζοντας πλέον το «Τέλος των Αντιβιοτικών», ζώντας στη Χώρα που δυστυχώς κατέχει σταθερά τα πρωτεία μεταξύ των Ευρωπαίων Εταίρων της στην αντοχή των νοσοκομειακών μικροβίων στα αντιβιοτικά όπως και στην υπερκατανάλωση των αντιβιοτικών στην κοινότητα, γίνεται φανερό πόσο πρέπει να εντατικοποιηθούν οι ελληνικές προσπάθειες για να εξαλειφθούν τα θλιβερά αυτά αλληλοεξαρτώμενα πρωτεία. Είναι ευθύνη όλων μας, συνταγογραφούντων και καταναλωτών, προς τον Έλληνα ασθενή.

Ελένη Γιαμαρέλλου, Καθηγήτρια Παθολογίας & Λοιμώξεων


Περιεχόμενα:

Το ενημερωτικό δελτίο σε μορφή pdf.