Ιούλιος 2014

Ποιότητα των υδάτων κολύμβησης στην Ελλάδα

Η εξασφάλιση της άριστης ποιότητας των υδάτων κολύμβησης αποτελεί διαχρονική προτεραιότητα για τη χώρα μας. H Eλλάδα έχει να επιδείξει εξαιρετικά αποτελέσματα, με την ποιότητα των υδάτων κολύμβησης στη χώρα να κατατάσσεται μεταξύ των καλύτερων στην Ευρώπη. Η Οδηγία 2006/7/ΕΚ για τη διαχείριση της ποιότητας των νερών κολύμβησης, όπως εναρμονίστηκε με την ΚΥΑ 8600/416/E103/2009 (ΦΕΚ 356/Β’/2009), καλύπτει την ανάγκη για ολοκληρωμένη προσέγγιση στο θέμα της προστασίας των υδάτων, σύμφωνα με την Οδηγία πλαίσιο 2000/60/ΕΚ για τα ύδατα. Στο πλαίσιο αυτό καταρτίστηκε το Μητρώο ταυτοτήτων υδάτων κολύμβησης με στόχο την περιγραφή και παρουσίαση των βασικών χαρακτηριστικών των ακτών, την αναγνώριση των πηγών ρύπανσης που ενδέχεται να επηρεάσουν την ποιότητα των υδάτων και την αξιολόγηση του μεγέθους των επιπτώσεων. Το Μητρώο αποτελεί οδηγό για την επιλογή των κατάλληλων μέτρων αντιμετώπισης των επιπτώσεων της ρύπανσης στα ύδατα κολύμβησης. H ποιότητα των υδάτων κολύμβησης στις ακτές της Ελλάδας παρακολουθείται συστηματικά από το 1988, μέσω του «Προγράμματος παρακολούθησης της ποιότητας των νερών ακτών κολύμβησης της Ελλάδας» κατά τη διάρκεια της κολυμβητικής περιόδου, με τη διενέργεια δειγματοληψιών και αναλύσεων μικροβιολογικών παραμέτρων σε περισσότερα από 1500 σημεία σε όλη τη χώρα. Μετά από στατιστική επεξεργασία των αποτελεσμάτων, τα ύδατα κολύμβησης ταξινομούνται ως «εξαιρετικής», «καλής», «επαρκούς» και «ανεπαρκούς» ποιότητας. Το έτος 2013 το 98,9% των υδάτων κολύμβησης ταξινομήθηκε σε εξαιρετική ή καλή ποιότητα. Η παρακολούθηση της ποιότητας των νερών κολύμβησης εστιάζει στην προστασία της δημόσιας υγείας, αναδεικνύει το τουριστικό προϊόν της χώρας μας και αποτελεί βασικό πυλώνα της εθνικής κλίμακας πολιτικών για τα ύδατα, όπως αυτή σχεδιάζεται και υλοποιείται από την Ειδική Γραμματεία Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

Δρ. Κωνσταντίνος Τριάντης, Ειδικός Γραμματέας Υδάτων, Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής


Περιεχόμενα:

Το ενημερωτικό δελτίο σε μορφή pdf.