Ιούνιος 2014

Λοιμώξεις από Campylobacter spp

Τα Campylobacter spp. προκαλούν μια από τις σημαντικότερες βακτηριακής αιτιολογίας ζωοανθρωπονόσους σε όλο τον κόσμο. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA) τα τελευταία χρόνια, η καμπυλοβακτηρίωση είναι η πιο συχνά αναφερόμενη ζωοανθρωπονόσος στην Ευρωπαϊκή Ένωση με ποσοστό προσβολής 1% του πληθυσμού ετησίως, ενώ στις Ηνωμένες Πολιτείες σύμφωνα με το Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Ασθενειών (CDC) μολύνονται 14 ανά 100.000 άτομα ετησίως.

Τα C. jejuni και C. coli είναι τα κύρια είδη Campylobacter που προκαλούν εντερίτιδα σε ανθρώπους αλλά και σε οικόσιτα ζώα. Επίσης, άλλα Campylobacter spp. προκαλούν στον άνθρωπο και λοιμώξεις εκτός του εντέρου και νοσήματα του αναπαραγωγικού συστήματος στα μηρυκαστικά. Πολλά είδη οικόσιτων και άγριων ζώων, και ιδιαίτερα τα πουλερικά, είναι ασυμπτωματικοί εντερικοί φορείς Campylobacter και διασπείρουν το μικροοργανισμό με τα κόπρανά τους.

Οι περισσότερες περιπτώσεις λοιμώξεων του ανθρώπου από Campylobacter σχετίζονται με το χειρισμό ωμών πουλερικών, κατανάλωση ωμού ή ατελώς μαγειρεμένου κρέατος (κυρίως πουλερικών), νωπού γάλακτος, άλλων τροφίμων που έχουν επιμολυνθεί ή μολυσμένου νερού. Οι άνθρωποι μπορούν, επίσης, να μολυνθούν από την επαφή με μολυσμένα ζώα ή τα κόπρανά τους. Η μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο είναι σπάνια.

Λόγω της σημασίας των λοιμώξεων από Campylobacter για τη δημόσια υγεία σημαντικό είναι να ληφθούν μέτρα για την ασφάλεια των τροφίμων τόσο σε επίπεδο εκτροφής των ζώων, με στόχο τη μείωση της μόλυνσης των ζώων από Campylobacter spp. όσο και σε όλα τα στάδια του χειρισμού και επεξεργασίας των τροφίμων ζωικής προέλευσης και ιδιαίτερα των πουλερικών, κυρίως με την τήρηση των κανόνων Oρθής Υγιεινής Πρακτικής.

Αλέξανδρος Γκόβαρης, Καθηγητής Κτηνιατρικής Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας


Περιεχόμενα:

Το ενημερωτικό δελτίο σε μορφή pdf.