Απρίλιος 2014

Αιμορραγικοί Πυρετοί

Οι ιογενείς αιμορραγικοί πυρετοί (ΙΑΠ) αποτελούν μία ομάδα νοσημάτων με μεγάλη συνήθως θνητότητα, οι οποίοι προκαλούνται από ιούς που ανήκουν σε 4 κυρίως οικογένειες: Arenaviridae, Bunyaviridae, Filoviridae και Flaviviridae. Κοινό χαρακτηριστικό των ΙΑΠ είναι η ανεπάρκεια πολλαπλών οργάνων και οι αιμορραγικές εκδηλώσεις που οφείλονται σε αυξημένη αγγειακή διαπερατότητα. Η έκκριση ορισμένων κυτοκινών είναι καθοριστική για την έκβαση της νόσου. Κουνούπια, κρότωνες, νυχτερίδες και τρωκτικά παίζουν σπουδαίο ρόλο στον κύκλο ζωής των ιών που προκαλούν αιμορραγικό πυρετό. Σε περιπτώσεις που πρόκειται για ΙΑΠ που μεταδίδεται και από άτομο σε άτομο (π.χ. νόσος από τον ιό Ebola, αιμορραγικός πυρετός Κριμαίας-Κογκό) επιβάλλεται η απομόνωση του ασθενούς και η εφαρμογή αυστηρών μέτρων πρόληψης μετάδοσης της νόσου. Δεν υπάρχει ειδική θεραπεία ή εμβόλιο για τους ΙΑΠ και η αγωγή είναι συντηρητική. Οι χειρισμοί με τους ιούς που προκαλούν ΙΑΠ πρέπει να γίνονται από έμπειρο προσωπικό σε εργαστήρια με συνθήκες υψίστης βιοασφάλειας. Η επιδημιολογία των ΙΑΠ είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τη γεωγραφική περιοχή, όπου υπάρχει ο σχετικός φορέας ή ξενιστής του ιού, παρατηρούνται όμως “εισαγόμενα περιστατικά” σε ταξιδιώτες που επιστρέφουν από ενδημικές περιοχές. Οι κλιματικές και περιβαλλοντικές αλλαγές σε συνδυασμό με την αύξηση των μετακινήσεων του πληθυσμού επηρεάζουν άμεσα την επιδημιολογία των ιών που σχετίζονται με φορείς και ο μόνος τρόπος αντιμετώπισης της εμφάνισης και επέκτασης αυτών είναι η επαγρύπνηση και η άμεση αντιμετώπιση των περιστατικών.

 

Άννα Παπά, Καθηγήτρια Μικροβιολογίας ΑΠΘ, Υπεύθυνη του Εθνικού Κέντρου Αναφοράς Αρμποϊών και Αιμορραγικών Πυρετών


Περιεχόμενα

 

Το ενημερωτικό δελτίο σε μορφή pdf.