Φεβρουάριος 2014

Αναδυόμενοι αναπνευστικοί ιοί

Στην δεκαετία που διανύουμε εμφανίσθηκαν νέοι αναπνευστικοί ιοί που δημιουργούν ανησυχία παγκοσμίως κυρίως λόγω της υψηλής θνητότητάς τους. Το έτος 2011 ανιχνεύθηκε στον άνθρωπο ο υπότυπος ιού γρίπης Α(H3N2)v προερχόμενος από τον χοίρο, το 2012 ο ιός κορόνα MERS-CoV (Middle East respiratory Syndrome coronavirus ) σε χώρες της Αραβικής χερσονήσου και ο ιός γρίπης Α(H7N9) το 2013 στην Κίνα. Oι δύο τελευταίοι ιοί έχουν προκαλέσει σποραδικά κρούσματα στις χώρες όπου πρωτοεμφανίσθηκαν αλλά και σε ταξιδιώτες από τις χώρες αυτές. Πολύ πρόσφατα, εμφανίσθηκαν και νέοι ιοί γρίπης όπως οι Α(Η10Ν8), Α(Η6Ν1) και Α(Η5Ν8) στην Ν.Α. Ασία.

Κοινό χαρακτηριστικό των νεοεμφανιζομένων ιών είναι ότι έχουν περάσει τον φραγμό των ειδών και έχουν εξαπλωθεί στον άνθρωπο από το ζωικό βασίλειο. Η συνεχής εμφάνιση αναδυομένων αναπνευστικών ιών πρέπει να αποδοθεί στην αυξημένη επαφή ανθρώπου και ζώων, στην αυξημένη εγρήγορση των συστημάτων δημόσιας υγείας αλλά και στις βελτιωμένες δυνατότητες ανίχνευσης νέων ιών. Προς το παρόν οι ιοί αυτοί δεν μεταδίδονται συστηματικά από άνθρωπο σε άνθρωπο, αλλά αυτό δεν μπορεί να αποκλεισθεί στο μέλλον με κίνδυνο επιδημιών ή και πανδημιών. Η Ελλάδα δέχεται ετησίως πολλά άτομα προερχόμενα από χώρες όπου έχουν εμφανιστεί οι νεοαναδυόμενοι ιοί και για το λόγο αυτό οι υπηρεσίες δημόσιας υγείας της Ελλάδος θα πρέπει να είναι προετοιμασμένες για κάθε ενδεχόμενο. Στο παρόν τεύχος του περιοδικού ανασκόπηση που προέρχεται από τα Εθνικά Εργαστήρια Αναφοράς Γρίπης της Ελλάδος και το ΚΕΕΛΠΝΟ περιγράφει τα τελευταία δεδομένα για τους νέους αναπνευστικούς ιούς, της επιδημιολογία τους, την εργαστηριακή τους διάγνωση, την κλινική εικόνα, και αντιμετώπιση.

Δρ Α. Μεντής

Περιεχόμενα

Το ενημερωτικό δελτίο σε μορφή pdf.