Ιούνιος 2012

Περιεχόμενα:

-> Στο κυρίως θέμα “Ταξιδιωτική Ιατρική στην Ελλάδα”, στη δεύτερη παράγραφο, παρουσιάστηκαν εκ παραδρομής κάποια παλιότερα στοιχεία, τα οποία και επικαιροποιήσαμε εκ των υστέρων. Σας ευχαριστούμε για την κατανόησή σας.

Το ενημερωτικό δελτίο σε μορφή pdf.