Νέα από τη διεθνή βιβλιογραφία

Mertz D, Geraci J, Winkup J, Gessner BD, Ortiz JR, Loeb M. Pregnancy as a risk factor for severe outcomes from influenza virus infection: A systematic review and meta-analysis of observational studies.

 

Vaccine. 2016 Dec 23 [Epub ahead of print]

 

Η εγκυμοσύνη θεωρείται ότι είναι σημαντικός παράγοντας κινδύνου για την εμφάνιση επιπλοκών μετά από λοίμωξη με ιό γρίπης. Ως εκ τούτου, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας συστήνει τον αντιγριπικό εμβολιασμό των εγκύων έναντι άλλων ομάδων υψηλού κινδύνου κατά προτεραιότητα. Παρόλα αυτά, ο κίνδυνος εμφάνισης επιπλοκών σε εγκύους δεν έχει μελετηθεί συστηματικά.

Η παρούσα δημοσίευση αφορά συστηματική ανασκόπηση και μετα-ανάλυση μελετών παρατήρησης της εγκυμοσύνης ως παράγοντα κινδύνου για βαριά έκβαση στα πλαίσια λοίμωξης από ιό γρίπης. Στη μετα-ανάλυση μπήκαν μελέτες που έγιναν μέχρι τον Απρίλιο 2014 και ανακοίνωναν δεδομένα σχετικά με την έκβαση εγκύων με γρίπη σε σύγκριση με μη εγκύους με γρίπη. Η έκβαση περιελάμβανε την εμφάνιση πνευμονίας της κοινότητας, την εισαγωγή σε νοσοκομείο, τη νοσηλεία σε Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας, την ανάγκη αναπνευστικής υποστήριξης και το θάνατο. Συνολικά μελέτησαν 142 μη-οικολογικές και 10 οικολογικές μελέτες. Οι περισσότερες μελέτες (n=136, 95,8%) έγιναν το 2009 κατά την πανδημία γρίπης A (pH1N1). Ο κίνδυνος νοσηλείας σε εγκύους ήταν αυξημένος σε σύγκριση με μη εγκύους (σχετικός κίνδυνος: 2,44, διαστήματα εμπιστοσύνης 95%: 1,22-4,87), αλλά δεν υπήρχε σημαντική διαφορά στη θνησιμότητα (σχετικός κίνδυνος: 1,04, διαστήματα εμπιστοσύνης 95%: 0,81-1,33) ή σε άλλες εκβάσεις. Οι οικολογικές μελέτες επιβεβαίωσαν τη συσχέτιση μεταξύ του κινδύνου νοσηλείας και εγκυμοσύνης ενώ  4 από 7 μελέτες έδειξαν αυξημένα ποσοστά θνησιμότητας σε εγκύους.

Η μετα-ανάλυση αυτή κατέληξε ότι η γρίπη στην εγκυμοσύνη είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση του κινδύνου εισαγωγής σε νοσοκομείο σε σύγκριση με μη εγκυμονούσες, όμως ο κίνδυνος θανάτου μετά από γρίπη ήταν παρόμοιος στις εγκύους και τις μη εγκύους.

Moro P, Baumblatt J, Lewis P, Cragan J, Tepper N, Cano M. Surveillance of adverse events after seasonal influenza vaccination in pregnant women and their infants in the Vaccine Adverse Event Reporting System, July 2010-May 2016.

 

Drug Saf. 2016 Dec 17. [Epub ahead of print]

 

Ο εμβολιασμός με το αδρανοποιημένο εμβόλιο γρίπης των εγκύων γυναικών συστήνεται σε όλα τα τρίμηνα της κύησης. Μία ανασκόπηση του Συστήματος Δήλωσης Ανεπιθύμητων Ενεργειών μετά από Εμβολιασμό [Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS)] το διάστημα 1990-2009 δεν βρήκε καμία μη αναμενόμενη επιπλοκή εγκυμοσύνης ή έκβασης εμβρύου μετά από εμβολιασμό με το αδρανοποιημένο ή με το ζωντανό εξασθενημένο εμβόλιο της γρίπης. Το διάστημα 2009-2010, κατά την εκστρατεία εμβολιασμού με το πανδημικό εμβόλιο της γρίπης A (H1N1), μελέτη έδειξε ότι ο αριθμός των δηλώσεων στο σύστημα VAERS από εγκύους που εμβολιάσθηκαν με το μονοδύναμο πανδημικό εμβόλιο H1N1 2009 (n = 288) ήταν αυξημένος σε σύγκριση με τον αριθμό των δηλώσεων στο σύστημα VAERS το διάστημα 1990-2009 από εγκύους που εμβολιάσθηκαν με το αδρανοποιημένο εμβόλιο έναντι της εποχικής γρίπης (n = 148).

Ο στόχος της παρούσας μελέτης ήταν η εκτίμηση της ασφάλειας των εμβολίων έναντι της εποχικής γρίπης σε εγκύους γυναίκες και τα βρέφη αυτών κατά το διάστημα 2010-2016. Κλινικοί μελέτησαν τις δηλώσεις εγκύων από τις Ηνωμένες Πολιτείες στο σύστημα VAERS για το διάστημα 2010-2016, καθώς και τους διαθέσιμους ιατρικούς φακέλους αυτών. Η κωδικοποίηση των δηλώσεων ως σοβαρών ανεπιθύμητων ενεργειών έγινε με βάση τον Ομοσπονδιακό Κώδικα Κανονισμών.

Συνολικά μελετήθηκαν 671 δηλώσεις μετά από εμβολιασμό έναντι της εποχικής γρίπης: οι 544 αφορούσαν το αδρανοποιημένο αντιγριπικό εμβόλιο και οι 127 το ζωντανό εξασθενημένο εμβόλιο. Σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες συνέβησαν σε 61 (11,2%) δηλώσεις μετά από εμβολιασμό με το αδρανοποιημένο εμβόλιο και σε μία (0,8%) μετά από εμβολιασμό με το ζωντανό εξασθενημένο εμβόλιο. Δεν αναφέρθηκαν θάνατοι. Πληροφορίες για το τρίμηνο στο οποίο έγινε ο εμβολιασμός υπήρχε σε 296 δηλώσεις. Σε 116 (39,2%) περιπτώσεις το αδρανοποιημένο αντιγριπικό εμβόλιο είχε χορηγηθεί στο πρώτο τρίμηνο. Μετά από εμβολιασμό με το αδρανοποιημένο αντιγριπικό εμβόλιο, η πιο συχνή ανεπιθύμητη δράση που σχετίζονταν με την κύηση ήταν η αυτόματη αποβολή σε 62 (11,4%) δηλώσεις, θνησιγενές έμβρυο σε 10 (1,8%) δηλώσεις και ο πρόωρος τοκετός σε 6 (1,1%) δηλώσεις. Οι πιο συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες που δεν σχετίζονταν με την κύηση ήταν οι τοπικές δερματικές αντιδράσεις (55 δηλώσεις [10,1%]). Σε 22 (4,0%) δηλώσεις αναφέρθηκε η έκβαση του νεογνού ή του βρέφους, από τις οποίες οι επτά είχαν μείζονες βλάβες κατά τη γέννηση ή άλλες βλάβες, ενώ δεν αναφέρθηκε κανένας θάνατος νεογνού.

Οι ερευνητές συμπεραίνουν ότι, όπως και το διάστημα 2009-2010, δεν παρατηρήθηκαν νέες ή μη αναμενόμενες εκδηλώσεις έκβασης της εγκύου ή του εμβρύου μετά από αντιγριπικό εμβολιασμό των πρώτων το διάστημα 2010-2016.

Δρ. Έλενα Μαλτέζου, Παιδίατρος – Λοιμωξιολόγος,
Υπεύθυνη του Τμήματος Παρεμβάσεων σε Χώρους Παροχής Υπηρεσιών Υγείας, ΚΕΕΛΠΝΟ