ΜΙΑ ΥΓΕΙΑ (ONE HEALTH)

Η προφανής σχέση ανάμεσα στην διατήρηση της υγείας του ανθρώπινου πληθυσμού και το περιβάλλον στο οποίο ζει, οδήγησε στην ανάπτυξη και υιοθέτηση της στρατηγικής της Μιας Υγειας (one health)  από Διεθνείς και Εθνικούς Οργανισμούς.

Η Στρατηγική αυτή  δέχεται ότι δεν μπορεί να πετύχει μια πολιτική διατήρησης και προαγωγής της υγείας ενός πληθυσμού, αν αυτή δεν συνδυάζεται και από αντίστοιχη πολιτική διατήρησης και προαγωγής της υγείας των ζώων με τα οποία έρχεται ο πληθυσμός αυτός σε επαφή, αλλά και γενικότερα του περιβάλλοντος.

Τα τροφιμογενή νοσήματα είναι  το προφανές πεδίο όπου η λογική της Μιας Υγείας μπορεί να γίνει άμεσα αποδεκτή και εφαρμόσιμη. Έτσι, η βρουκέλωση πρέπει να αντιμετωπιστεί πρώτα στα ζώα πριν τεθεί θέμα προγραμμάτων πρόληψης στον άνθρωπο. Αντίστοιχα πολιτικές πρόληψης νοσημάτων όπως η λύσσα βασίζονται κυρίως στην πρόληψη (μέσω εμβολιασμών)  της εξάπλωσής της στην άγρια πανίδα. Τέλος,  η Μικροβιακή Αντοχή, παρόλο που σε πρώτη ανάγνωση θεωρείται πρόβλημα των νοσηλευομένων στα νοσοκομεία, έχει ήδη βρεθεί ότι πολύ συχνά τόσο η κτηνοτροφία όσο και τα ευρύτερο περιβάλλον (λύματα και υπόνομοι) μετέχουν στην επιδημιολογία της. Η NBDM-1 β-λακταμάση και η το MCR-1 ενζυμο αντοχής στην κολιστίνη αποτελούν τα τελευταία κεφάλαια αυτού του θέματος

Η στενή συνεργασία ιατρικής με την κτηνιατρική, τη βιολογία, τη χημική/υγειονομική μηχανική, τις επιστήμες του περιβάλλοντος   αποτελεί την προφανή προϋπόθεση για τη θεραπεία αυτής της στρατηγικής, υπογραμμίζοντας για μια ακόμη φορά την πολυεπιστημονικότητα της Δημόσιας  Υγείας

Αλκιβιάδης Βατόπουλος, Καθηγητής, Κοσμήτορας Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας,
Επιστημονικός Υπεύθυνος Κεντρικού Εργαστηρίου Δημόσιας Υγείας