Δράσεις ΚΕΕΛΠΝΟ για την αντιμετώπιση της εποχικής γρίπης 2016-17

Με στόχο την έγκαιρη και αποτελεσματική απόκριση για την αντιμετώπιση της εποχικής έξαρσης της γρίπης κατά την περίοδο 2016-17, συγκροτήθηκε στο ΚΕΕΛΠΝΟ διεπιστημονική και διατμηματική ομάδα έργου με αντικείμενο το σχεδιασμό και την υλοποίηση δράσεων που συνοψίζονται στους παρακάτω τομείς:

 • Επιδημιολογική Επιτήρηση – συνεργασία με τα Εθνικά Κέντρα Αναφοράς Γρίπης
 • Προώθηση αντιγριπικού εμβολιασμού
 • Διασφάλιση διαθεσιμότητας αντιγριπικών εμβολίων και αντι-ιικών σκευασμάτων
 • Οδηγίες για διαχείριση περιστατικών γρίπης και πρόληψης διασποράς του ιού σε Χώρους Παροχής Υπηρεσιών Υγείας
 • Επικοινωνία  – Εκπαίδευση

Η γρίπη επιτηρείται από το Τμήμα Επιδημιολογικής Επιτήρησης και Παρέμβασης του ΚΕΕΛΠΝΟ, τόσο κλινικά όσο και εργαστηριακά.

Η κλινική επιτήρηση γίνεται μέσω:

 1. του συστήματος παρατηρητών νοσηρότητας πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας (σύστημα Sentinel) και αφορά την εβδομαδιαία συλλογή δεδομένων για τα κρούσματα «γριπώδους συνδρομής» στην κοινότητα.
 2. του συστήματος υποχρεωτικής δήλωσης, για την εργαστηριακά επιβεβαιωμένη γρίπη (δηλώνεται με το ειδικό δελτίο – ΥΔ7).
 3. του συστήματος επιτήρησης σοβαρών εργαστηριακά επιβεβαιωμένων κρουσμάτων γρίπης που χρήζουν νοσηλείας σε ΜΕΘ (ενεργητικό σύστημα επιτήρησης).
 4. του συστήματος επιδημιολογικής επιτήρησης της θνησιμότητας.

Η εργαστηριακή επιτήρηση της γρίπης αφορά στον έλεγχο κλινικών δειγμάτων από άτομα με κλινική εικόνα γριπώδους συνδρομής, στα παρακάτω εργαστήρια: α) Εθνικό Εργαστήριο Αναφοράς Γρίπης Νότιας. Ελλάδας, Ελληνικό Ινστιτούτο Pasteur β) Εθνικό Εργαστήριο Αναφοράς Γρίπης Βόρειας Ελλάδας, B΄ Εργαστήριο Μικροβιολογίας Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ. γ) Μικροβιολογικό Εργαστήριο του Ε.Κ.Π.Α

Η επιτήρηση της γρίπης για την περίοδο 2016-2017, τόσο σε ευρωπαϊκό επίπεδο όσο και στη χώρα μας, ξεκίνησε την 40ή εβδομάδα του 2016 (3-9 Οκτωβρίου 2016) και θα ολοκληρωθεί την 20ή εβδομάδα του 2017 (15-21 Μαΐου 2017). Κάθε εβδομάδα αναρτώνται στην ιστοσελίδα του ΚΕΕΛΠΝΟ τα αποτελέσματα της επιτήρησης από όλα τα δίκτυα, ενώ τα στοιχεία της χώρας αποστέλλονται και συμπεριλαμβάνονται στις επιδημιολογικές εκθέσεις για τη γρίπη του Ευρωπαϊκού Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ECDC) http://flunewseurope.org/.

Ιδιαίτερη έμφαση για τη φετινή περίοδο δίδεται στην υποστήριξη και προώθηση του αντιγριπικού εμβολιασμού, με στόχο την αύξηση της εμβολιαστικής κάλυψης έναντι της εποχικής γρίπης τόσο των επαγγελματιών υγείας όσο και του πληθυσμού που ανήκει στις ομάδες υψηλού κινδύνου.

Στο πλαίσιο αυτό, εξασφαλίστηκε από το ΚΕΕΛΠΝΟ η χορηγία 17800 αντιγριπικών εμβολίων, τα οποία διατέθηκαν στα νοσοκομεία και κέντρα υγείας της χώρας, καθώς και στις μονάδες Πρωτοβάθμιου Εθνικού Δικτύου Υγείας (ΠΕΔΥ) του λεκανοπεδίου Αττικής για τον εμβολιασμό των επαγγελματιών υγείας. Για τη διευκόλυνση της πρόσβασης των εργαζομένων στο αντιγριπικό εμβόλιο έγινε σύσταση για δημιουργία κινητών συνεργείων εμβολιασμού, με συστηματική παρουσία σε όλα τα τμήματα και κλινικές, υπό το συντονισμό των Επιτροπών Νοσοκομειακών Λοιμώξεων, και θα ακολουθήσει καταγραφή του ποσοστού εμβολιασμού των επαγγελματιών υγείας ανά κλινική, με έμφαση στα τμήματα που νοσηλεύουν ασθενείς που ανήκουν σε ομάδες υψηλού κινδύνου.

Σημειώνεται ότι το ετήσιο ποσοστό του αντιγριπικού εμβολιασμού συμπεριλαμβάνεται, με την αριθμ.Υ1.Γ.Π.114971, 18 Φεβρουαρίου 2014, στους δείκτες ελέγχου νοσοκομειακών λοιμώξεων και αποτελεί ένα από τα κριτήρια αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας των Διοικήσεων και της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας. Το ποσοστό του αντιγριπικού εμβολιασμού των εργαζομένων σε χώρους παροχής υπηρεσιών υγείας την περίοδο 2015-16 ήταν 10.93% και 24.31% για τα Νοσοκομεία και τα Κέντρα Υγείας αντίστοιχα.

Επίσης, έχουν πραγματοποιηθεί 5 ημερίδες στις Υγειονομικές Περιφέρειες της Ελλάδας, με θέμα  «Αντιγριπικός εμβολιασμός του προσωπικού και διαχείριση περιστατικών γρίπης σε χώρους παροχής υπηρεσιών υγείας» (1η και 2η στην Αθήνα,  3η και 4η στη Θεσσαλονίκη, 5η στη Λάρισα, 6η στην Πάτρα, 7η στο Ηράκλειο), ενώ υπάρχει και συμμετοχή σε ενημερωτικές δράσεις της τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς και επικοινωνία με επιστημονικές εταιρείες, ιατρικούς και φαρμακευτικούς συλλόγους.

Σε νοσοκομεία και κέντρα πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας εστάλησαν επικαιροποιημένες κατευθυντήριες οδηγίες σχετικά με τα μέτρα πρόληψης μετάδοσης της εποχικής γρίπης σε χώρους παροχής υπηρεσιών υγείας, με επικέντρωση στους παρακάτω άξονες:

 • Εμβολιασμός των επαγγελματιών υγείας κατά της εποχικής γρίπης
 • Εφαρμογή κανόνων αναπνευστικής υγιεινής
 • Ορθή διαχείριση επαγγελματιών υγείας με πιθανή έκθεση στον ιό της εποχικής γρίπης ή /και εκδήλωση συμπτωμάτων συμβατών με γρίπη
 • Πιστή εφαρμογή των μέτρων ελέγχου λοιμώξεων (βασικών προφυλάξεων, προφυλάξεων σταγονιδίων) στη φροντίδα του ασθενή με ενίσχυση των μέτρων στις περιπτώσεις χειρισμών με πιθανή πρόκληση αερολύματος
 • Πιστή εφαρμογή των οδηγιών διαχείρισης μεμονωμένου κρούσματος ή συρροής κρουσμάτων νοσοκομειακής γρίπης
 • Πιστή εφαρμογή των οδηγιών για τον καθαρισμό/ απολύμανση του άψυχου περιβάλλοντος

Όσον αφορά σε έντυπο ενημερωτικό υλικό, έχουν δημιουργηθεί αφίσες και φυλλάδια καθώς και συγκεκριμένο λογότυπο, που έχουν διανεμηθεί ήδη στα Νοσοκομεία και Κέντρα Υγείας και δομές πρωτοβάθμιας υγείας της χώρας, καθώς επίσης στους Φαρμακευτικούς Συλλόγους Αθήνας και Θεσσαλονίκης :

 

Στο πλαίσιο της εκστρατείας του ΚΕΕΛΠΝΟ για την ενημέρωση του κοινού σχετικά με την πρόληψη για την εποχική γρίπη και καθώς έχουμε πλέον εισέλθει στην περίοδο της αναμενόμενης έξαρσής της, η Ειδική Επιτροπή του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης, ενέκρινε τη δωρεάν μετάδοση τηλεοπτικού  μηνύματος, το οποίο ήδη προβάλλεται από τους τηλεοπτικούς σταθμούς της χώρας για το χρονικό διάστημα από την 10η-12-16 έως και την 10η-03-17.

Περαιτέρω δράσεις έχουν γίνει μέσω αναρτήσεων στα κοινωνικά μέσα δικτύωσης που διαθέτει ο Οργανισμός μας, συγκεκριμένα Facebook https://www.facebook.com/keelpno/ και Twitter https://twitter.com/ΚΕΕΛΠΝΟ_HCDCP και την ιστοσελίδα του ΚΕΕΛΠΝΟ που ανανεώνεται διαρκώς www.keelpno.gr .

Ακόμη, κομβικό σημείο στην καμπάνια μας για την πρόληψη για την εποχική γρίπη υπήρξε η ενημερωτική συνάντηση με τους διαπιστευμένους συντάκτες υγείας που διεξήχθη στις 9 Νοεμβρίου 2016, με τη συμμετοχή του Γενικού Γραμματέα Δημόσιας Υγείας, του Προέδρου του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου (ΠΙΣ) και του Προέδρου του Τομέα Δημόσιας Υγείας του Ινστιτούτου Ερευνών του ΠΙΣ,  ενώ ακολούθησε και σχετικό Δελτίο Τύπου προς όλα τα ΜΜΕ.

Επιπλέον, στις 20 Δεκεμβρίου 2016,  η Βουλή των Ελλήνων συμμετείχε στην πρωτοβουλία του ΚΕΕΛΠΝΟ που ως στόχο έχει την ευαισθητοποίηση του γενικού πληθυσμού και ιδιαιτέρως των ομάδων υψηλού κινδύνου, για την πρόληψη και αντιμετώπιση της εποχικής γρίπης.  Ειδικό συνεργείο του Οργανισμού επισκέφτηκε το Κοινοβούλιο και εμβολίασε σημαντικό αριθμό Βουλευτών και εργαζομένων που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμά του.

Υπογραμμίζεται ο κομβικός ρόλος του ΚΕΕΛΠΝΟ στη συνεργασία και διασύνδεση όλων των εμπλεκόμενων φορέων, όπως το ΕΚΕΠΥ (ετοιμότητα- επάρκεια κλινών ΜΕΘ), άλλα Υπουργεία εκτός του Υπουργείου Υγείας (π.χ. Αγροτικής Ανάπτυξης –νέα στελέχη ιών  γρίπης σε πτηνά/ χοίρους, Εσωτερικών –περίπτωση πανδημίας, κτλ ), ΕΟΦ, ΙΦΕΤ, καθώς και διεθνείς φορείς (WHO, ECDC).

Παράλληλα, το ΚΕΕΛΠΝΟ μέσω του κέντρου επιχειρήσεων (ΚΕΠΙΧ) παρέχει όπως κάθε χρόνο, σε 24ωρη βάση επιχειρησιακή ετοιμότητα τόσο για την επικοινωνία με το κοινό όσο και για τη διαχείριση έκτακτων συμβάντων.

Ξανθή Δεδούκου, Παιδίατρος Λοιμωξιολόγος, Γραφείο Προέδρου ΚΕΕΛΠΝΟ