3η συνάντηση επιστημονικών υπευθύνων Δικτύου Εργαστηρίων Δημόσιας Υγείας

Την Πέμπτη 6 Οκτωβρίου 2011 έγινε στις Εγκαταστάσεις του Κεντρικού Εργαστηρίου Δημόσιας Υγείας

στη Βάρη(KEΔΥ),  η 3ηΣυνάντηση Επιστημονικών Υπευθύνων Δικτύου Εργαστηρίων Δημόσιας Υγείας, αλλά και συνάντηση των Τεχνικών Υπευθύνων και του συνόλου του προσωπικού των εργαστηρίων.

Έγινε ενημέρωση για την υφιστάμενη κατάσταση και συζητήθηκαν θέματα που αφορούν την επέκταση του Δικτύου σαν σύνολο και μεμονωμένα για το κάθε εργαστήριο, καθώς και λειτουργικά και τεχνικά θέματα. Παράλληλα, έγινε παρουσίαση της πρώτης έκδοσης της ηλεκτρονικής πλατφόρμας για την καταχώρηση  των  Δελτίων Δειγματοληψίας και αποτελεσμάτων που θα γίνεται διαδικτυακά από το σύνολο των εργαστηρίων του δικτύου ΚΕΔΥ-ΠΕΔΥ.

Επίσης, έγινε από τον Τεχνικό Σύμβουλο Διαπίστευσης, πλήρης ενημέρωση για τα σχετικά θέματα την πορεία και τους στόχους του Δικτύου Εργαστηρίων Δημόσιας Υγείας.

 

 

Τμήμα Διαπίστευσης & Ποιοτικής Επάρκειας  Κ.Ε.Δ.Υ.-Π.Ε.Δ.Υ.