Αίνιγμα του μήνα, Ιούλιος 2016

Ποια παθογόνα είναι ανθεκτικά σε συνήθη χλωρίωση:

1. Εντερόκκοκος2. E.coli3. Shigella4. Σταφυλόκοκκος5. Giardia lamblia6. Κρυπτοσπορίδιο

Ερώτηση ασφαλείας

captcha


Η απάντηση στο αίνιγμα του προηγούμενου Τεύχους: (α).


Απάντησαν σωστά: 4 άτομα.