Νέα από τη διεθνή βιβλιογραφία, Ιούλιος 2016

Occurrence and daily variability of pharmaceuticals and personal care products in swimming pools

Teo, T.L.L., Coleman, H.M. & Khan, S.J.

Environmental Science and Pollution Research
April 2016, Volume 23, Issue 7, pp 6972–6981

Ο σκοπός αυτής της έρευνας είναι η διερεύνηση της παρουσίας και της ημερήσιας μεταβλητότητας των φαρμακευτικών προϊόντων, καθώς και προϊόντων προσωπικής φροντίδας στις δημόσιες πισίνες.

Αναλύθηκαν δείγματα νερού από 15 δημόσιες κολυμβητικές δεξαμενές διαφόρων τύπων: εσωτερικές πισίνες, εξωτερικές πισίνες, πισίνες spa και πισίνες με θαλασσινό νερό. Τα δείγματα νερού αναλύθηκαν για 30 χημικούς παράγοντες με τη χρήση εκχύλισης στερεάς φάσης (SPE), ακολουθούμενη από υγρή χρωματογραφία/ φασματοφωτομετρία μάζας (LC-MS / MS).

Όλες οι παράμετροι ήταν κάτω από τα όρια ποσοτικοποίησης στις πισίνες με θαλασσινό νερό.

Στις κολυμβητικές δεξαμενές που χλωριώνονται, πάνω από το όριο ποσοτικοποίησης ανιχνεύτηκαν δύο παράμετροι: 1) η καφεΐνη που ανιχνεύθηκε σε 12 πισίνες σε συγκεντρώσεις έως και 1540 ng/L και 2) η ιβουπροφαίνη που παρατηρήθηκε σε επτά χλωριωμένες πισίνες σε συγκεντρώσεις έως και 83 ng/L.

Η υψηλότερη συγκέντρωση της καφεΐνης (1540 ng/L) παρατηρήθηκε σε spa εσωτερικού χώρου, πιθανώς λόγω της μικρής έκτασης της δεξαμενής, σε συνδυασμό με υψηλό αριθμό χρηστών.

Στα δείγματα νερού που ελήφθησαν από τα σημεία πλήρωσης των δεξαμενών, οι συγκεντρώσεις της καφεΐνης και της ιβουπροφαίνης ήταν κάτω από τα όρια ποσοτικοποίησης, εύρημα που αποτελεί ένδειξη ότι η επιβάρυνση των δεξαμενών με αυτές τις ουσίες προκαλείται μέσα στην πισίνα λόγω των σωματικών εκκρίσεων των λουομένων (ούρα και ιδρώτας).

Οι υψηλές διακυμάνσεις στις συγκεντρώσεις καφεΐνης κατά τη διάρκεια της ημέρας συνάδουν αδρά με τις συγκεντρώσεις των λουομένων στις πισίνες, καθιστώντας την καφεΐνη δυνητικό δείκτη της ανθρωπογενούς μόλυνσης των κολυμβητικών δεξαμενών.

Η μελλοντική παρακολούθηση αυτών των παραμέτρων μπορεί να οδηγήσει σε ποσοτικές ενδείξεις των ανθρωπογενών εκκρίσεων στις πισίνες.

 


Swimming facilities and work-related asthma

Kenneth D. Rosenman, Melissa Millerick-May, Mary Jo Reilly, Jennifer Flattery, Justine Weinberg, Robert Harrison, Margaret Lumia, Alicia C. Stephens, and Marija Borjan

Journal Of Asthma Vol. 52 , Iss. 1,2015

Σε αυτό το άρθρο εξετάζεται η υπόθεση του χλωρίου σε κολυμβητικές δεξαμενές (“pool chlorine hypothesis”), σύμφωνα με την οποία η αυξημένη εμφάνιση άσθματος στις αναπτυγμένες χώρες συνδέεται με την αυξημένη χρήση κολυμβητικών δεξαμενών που χλωριώνονται, καθώς και την επαναλαμβανόμενη έκθεση σε παραπροϊόντα με βάση το χλώριο σε αυτές τις εγκαταστάσεις. Η έκθεση σε χλωριωμένο νερό στις εγκαταστάσεις κολύμβησης μπορεί να επιδεινώσει προϋπάρχον άσθμα ή να προκαλέσει εμφάνιση άσθματος. Αυτό μπορεί να είναι ένα ιδιαίτερο πρόβλημα για τα άτομα που εργάζονται και ως εκ τούτου περνούν παρατεταμένο χρόνο στις εγκαταστάσεις κολύμβησης. Οι χλωραμίνες που σχηματίζονται από την αλληλεπίδραση προϊόντων απολύμανσης με βάση το χλώριο με το άζωτο στο νερό που προέρχεται από τον ανθρώπινο ιδρώτα, τα ούρα και τα κύτταρα του δέρματος είναι οι ύποπτοι αιτιολογικοί παράγοντες.

Εξετάστηκαν περιπτώσεις από τα συστήματα επιτήρησης σε τρείς πολιτείες των ΗΠΑ: στην Καλιφόρνια, στο Μίσιγκαν και στο Νιου Τζέρσεϊ για τον εντοπισμό πασχόντων με άσθμα με επιβεβαιωμένη σχέση με την εργασία (work-related asthma – WRA), που αποδίδεται σε έκθεση σε πισίνες, υδάτινα πάρκα ή ιαματικά λουτρά υδροθεραπείας. Χρησιμοποιήθηκε μια τυποποιημένη μέθοδος για την επιβεβαίωση των περιπτώσεων, βασιζόμενη στη κλινική διάγνωση, σε νοσοκομειακά αρχεία και ακολούθως σε ερωτηματολόγια (follow-up questionnaires) για επιπρόσθετες πληροφορίες σχετικά με την έκθεση στο χώρο εργασίας. Με βάση τα παραπάνω έγινε κατηγοριοποίηση των περιπτώσεων: 1) σε άτομα με άσθμα που επιδεινώθηκε και 2) σε αυτά που πρωτοεμφανίστηκε λόγω της εργασίας μετά από οξεία ή χρόνια έκθεση σε κάποιον ερεθιστικό χημικό παράγοντα.

Συνολικά καταγράφηκαν 44 επιβεβαιωμένα κρούσματα WRA σε εγκαταστάσεις κολύμβησης: 17 τη χρονική περίοδο 1994-2011 στην Καλιφόρνια, 15 την περίοδο 1991-2012 στο Μίσιγκαν και 12 περιπτώσεις από το 1990 ως το 2011 στο Νιου Τζέρσεϊ. Αντιπροσώπευαν 0,3 έως 1,6% του συνόλου των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων του WRA κατά τη διάρκεια αυτών των χρονικών περιόδων στις τρεις αυτές πολιτείες. Η πλειοψηφία (52,2%) των περιπτώσεων αφορούσε σε νέα εμφάνιση άσθματος: 31,8% μετά από οξύ επεισόδιο έκθεσης και 20,4% σε επαναλαμβανόμενη έκθεση. Οι εργαζόμενοι συντήρησης (34,9%) και οι ναυαγοσώστες (31,8%) ήταν τα πιο συχνά επαγγέλματα με WRA, κυρίως σε πισίνες ή υδάτινα πάρκα (47,6%).

Τα παραπροϊόντα του χλωρίου είναι ιδιαίτερα πτητικά, με αποτέλεσμα να βρίσκονται στην επιφάνεια του νερού ή ακριβώς πάνω από αυτήν, ειδικά όταν οι συγκεντρώσεις του αζώτου είναι αυξημένες. Οι συγγραφείς προτείνουν την έκδοση κανονισμών για τον έλεγχο του νερού /αέρα και τη βελτίωση του αερισμού, ώστε να μειώσουν τα επίπεδα έκθεσης σε χλωραμίνες, τους πιθανούς αιτιολογικούς παράγοντες. Σε συνδυασμό με την αναδιαμόρφωση των υφιστάμενων συστημάτων εξαερισμού και απολύμανσης, σημαντική είναι η εκπαίδευση του κοινού και η εφαρμογή των κανόνων σχετικά με το ντους και την ούρηση.

Τα ευρήματα της συγκεκριμένης μελέτης θέτουν ερωτήματα για την ορθότητα της – παλαιότερης κυρίως – σύστασης των θεραπόντων γιατρών για κολύμβηση σε ασθενείς με άσθμα ως πρακτική βελτίωσης των συμπτωμάτων. Επιπρόσθετα, συνιστάται ότι στην εξέταση των ασθενών με άσθμα κλινικά θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και οι επιδράσεις στα αναπνευστικά συμπτώματα από την έκθεση σε περιβάλλον με πισίνα.

Κολοκυθοπούλου Φωτεινή-Αμαλία, MSc στην Εφαρμοσμένη Δημόσια Υγεία & Περιβαλλοντική Υγιεινή, Περιφερειακό Εργαστήριο Δημόσιας Υγείας Θεσσαλίας