ΣΕΦΑΑ: Ναυαγοσωστική και αθλητική ναυαγοσωστική με τη συνδρομή του ΚΕΕΛΠΝΟ

Το ΚΕΕΛΠΝΟ, στο πλαίσιο του προγράμματος «Ακαδημία Αθλητικής Ναυαγοσωστικής» της Ελληνικής Ομοσπονδίας Υποβρύχιας Δραστηριότητας- Αθλητικής Αλιείας πραγματοποίησε εκπαιδευτικές παρουσιάσεις αθλητικής ναυαγοσωστικής για τους φοιτητές της ειδικότητας «Κολύμβηση», στη Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΣΕΦΑΑ) του Πανεπιστημίου Αθηνών. Προπονητής/εισηγητής ήταν ο Δρ. Στάθης Αβραμίδης. Οι φοιτητές έδειξαν ενδιαφέρον για τις γνώσεις που απέκτησαν. Το πρόγραμμα υποστηρίζεται από το Princess Charlene of Monaco Foundation. Ως αποτέλεσμα αυτής της γόνιμης συνεργασίας, αναδείχθηκε η ανάγκη διδασκαλίας των μαθημάτων «ναυαγοσωστική» και «αθλητική ναυαγοσωστική» στους φοιτητές της ΣΕΦΑΑ του ΕΚΠΑ. Για το λόγο αυτό, με απόφαση του Τομέα Υγρού Στίβου και της Γενικής Συνέλευσης της Σχολής, η αθλητική ναυαγοσωστική εντάχθηκε στο νέο πρόγραμμα σπουδών της σχολής, ενώ αποφασίστηκε να ζητηθεί η μόνιμη συνδρομή του ΚΕΕΛΠΝΟ για τη διδασκαλία των μαθημάτων αυτών, με σκοπό την προστασία της Δημόσιας Υγείας από ατυχήματα.

5

Στάθης Αβραμίδης, PhD, Υπάλληλος ΚΕΕΛΠΝΟ, Διευθυντής Αθλητικής Ναυαγοσωστικής, ΕΟΥΔΑ