Μέτρα ασφαλείας για την πρόληψη πνιγμών

Ο μεγαλύτερος κίνδυνος για την πρόκληση πνιγμού είναι το νερό. Επειδή όμως είναι αδύνατον να αφαιρεθεί το νερό από κάθε λουτρικό χώρο (θάλασσα, κολυμβητική δεξαμενή, υδροψυχαγωγικό πάρκο, λίμνη, ποτάμι, σπα), για να γίνει πιο «ασφαλές», είναι φανερό ότι πρέπει να ληφθούν μέτρα πρόληψης. Για την αποτροπή του πνιγμού εφάρμοσε τα παρακάτω μέτρα ασφαλείας:

 • Παρακολούθησε οργανωμένα μαθήματα κολύμβησης.
 • Κολύμπησε πάντα με παρέα και ιδανικά κάτω από την επίβλεψη ναυαγοσώστη.
 • Τα παιδιά να επιτηρούνται πάντα από ενήλικο κοντά στο νερό.
 • Κολύμπησε τουλάχιστον τρείς ώρες μετά το φαγητό.
 • Μην καταναλώνεις αλκοόλ, ή όταν βρίσκεσαι στο νερό.
 • Μην μπαίνεις απότομα και μη μένεις αρκετή ώρα σε κρύο νερό.
 • Μην απομακρύνεσαι από τα ρηχά. Κολύμπα παράλληλα στην ακτή.
 • Μην υπερεκτιμάς και μην κάνεις επίδειξη των δυνάμεών σου.
 • Μην κάνεις παιχνίδια που θέτουν την ατομική ή την ασφάλεια άλλων σε κίνδυνο.
 • Αν κάποιος κινδυνεύει και δεν έχεις γνώσεις διάσωσης, ειδοποίησε τον ναυαγοσώστη.
 • Ακολούθησε τα μέτρα ασφαλείας της λουτρικής εγκατάστασης.
 • Αν επισκεφτείς μια λουτρική περιοχή για πρώτη φορά, ενημερώσου για τους κινδύνους της από τους ντόπιους κατοίκους.
 • Αν παρασύρεσαι στα βαθιά από ρεύμα, για να απεγκλωβιστείς, κολύμπησε παράλληλα στην ακτογραμμή και μετά κάθετα για να επιστρέψεις στην ακτή.

Για περισσότερες γνώσεις και βεβαίωση κατανόησης, συμπλήρωσε τις οκτώ ενότητες της «Δράσης Αγωγής Υγείας από Απόσταση» του Εθνικού Προγράμματος Ασφάλειας στο Νερό, της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Υγείας που διατίθεται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Υγείας [link] και του ΚΕΕΛΠΝΟ [link].

4

Ελευθερία Αβραμίδου, DipEd, BEd, BSc, Ομοσπονδιακή Προπονήτρια Αθλητικής Ναυαγοσωστικής,
ΕΟΥΔΑ, Εκπαιδεύτρια Ναυαγοσωστικής / Κολύμβησης ASA, STA, SLSA GB