Ολοκληρωμένη επείγουσα παρέμβαση υγείας για την προσφυγική κρίση

Με δικαιούχο το υπουργείο Υγείας και φορέα υλοποίησης το ΚΕΕΛΠΝΟ προχωρούν οι διαδικασίες για το  «Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Επείγουσας Υγειονομικής Διαχείρισης για την Προσφυγική Κρίση», που εφαρμόζεται στο πλαίσιο της Έκτακτης Βοήθειας του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (AMIF) της Γενικής Διεύθυνσης Μετανάστευσης & Εσωτερικών Υποθέσεων (DG HOME) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αρμοδιότητας του Επιτρόπου Δ. Αβραμόπουλου.

Το πρόγραμμα υλοποιείται κατόπιν έγκρισης αίτησης του υπουργείου Υγείας για χρηματοδότηση ύψους 24,2 εκατομμυρίων  ευρώ,  με σκοπό την υγειονομική κάλυψη στον τομέα του προσφυγικού.

Από το πρόγραμμα  δημιουργούνται 850  νέες θέσεις εργασίας 8μηνης διάρκειας και η περίοδος υλοποίησης ξεκινά από 1.9.2016.

 

Το πρόγραμμα συνοψίζεται σε 4 υποέργα:

α) Ενίσχυση των δομών του Δημόσιου Συστήματος Υγείας στις πύλες εισόδου:  Προσλήψεις 146 γιατρών, 264 νοσηλευτών, μαιών, κοινωνικών λειτουργών, ψυχολόγων, τεχνολόγων ακτινολόγων και τεχνολόγων ιατρικών εργαστηρίων, 15 διοικητικών, 15 διαμεσολαβητών υγείας, 44 ατόμων βοηθητικού προσωπικού και 40 διασωστών ΕΚΑΒ.

β) Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας στα Κέντρα Φιλοξενίας: Υγειονομική κάλυψη και ψυχοκοινωνική στήριξη σε πληθυσμό 57.000 προσφύγων με τοποθέτηση ομάδας υγείας αποτελούμενης από γενικό γιατρό ή παθολόγο, νοσηλευτή, μαία, ψυχολόγο, κοινωνικό λειτουργό και διαπολιτισμικό διαμεσολαβητή.

γ) Ενίσχυση του Συστήματος Επιδημιολογικής Επιτήρησης και Δημόσιας Υγείας: Το ΚΕΕΛΠΝΟ σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων Υγείας (ΕΚΕΠΥ), τις Υγειονομικές Περιφέρειες (ΥΠΕ), και τις Διευθύνσεις  Δημόσιας Υγείας των Διοικητικών Περιφερειών θα συνεργαστούν με σκοπό την αυτοψία, την καταγραφή και παρέμβαση σε περιπτώσεις κρουσμάτων, την ιχνηλάτηση, τους εμβολιασμούς κ.λπ. Για την επίτευξη αυτού του στόχου προβλέπεται ενίσχυση των παραπάνω φορέων με προσλήψεις 93 ατόμων διαφόρων ειδικοτήτων (γιατροί, επιδημιολόγοι, επισκέπτες υγείας, οδηγοί/ διασώστες κινητών μονάδων κ.ά).

δ) Διαχείριση και Παρακολούθηση του Προγράμματος: Αφορά την ασφαλή υλοποίηση του έργου με διοικητικό και επιστημονικό προσωπικό (32 προσλήψεις επαγγελματιών υγείας, οικονομολόγων, διοικητικών κ.ά).

Στην ιστοσελίδα του ΚΕΕΛΠΝΟ (www.keelpno.gr) έχουν αναρτηθεί οι σχετικές προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος, με προθεσμία υποβολής αιτήσεων τη Δευτέρα 22 Αυγούστου 2016 και ώρα 15:00.

Γραφείο Τύπου & Επικοινωνίας