Αίνιγμα του μήνα, Μάιος 2016

Βρείτε το σωστό:
1. Η μέση ακτίνα πτήσης του κουνουπιού Aedes albopictus είναι περίπου 2 χιλιόμετρα2. Η μέση ακτίνα πτήσης του κουνουπιού Aedes albopictus είναι περίπου 4 χιλιόμετρα3. Η μέση ακτίνα πτήσης του κουνουπιού Aedes albopictus είναι περίπου 200 μέτρα4. Η μέση ακτίνα πτήσης του κουνουπιού Anopheles είναι περίπου 200 μέτρα

Ερώτηση ασφαλείας:

captcha


Η απάντηση στο αίνιγμα του προηγούμενου Τεύχους: (5).


Απάντησαν σωστά: 23 άτομα