Αίνιγμα του μήνα, Ιανουάριος 2016

Ποιό πιστεύετε οτι είναι τα ποσοστό χορήγησης
αντιβιοτικών από τα φαρμακεία χωρίς συνταγή:

Α. 1%Β. 5%Γ. 10%ιΔ. 25%Ε. 60%

Ερώτηση ασφαλείας:

captcha

 


Η απάντηση στο αίνιγμα του προηγούμενου Τεύχους: Α, Β, ΣΤ.


Απάντησαν σωστά: 28 άτομα.