Δράση ασφάλειας στο νερό – αθλητικής ναυαγοσωστικής Μεταμόρφωση, Οκτώβριος-Νοέμβριος 2015

Στο πλαίσιο του προγράμματος «Ακαδημία Αθλητικής Ναυαγοσωστικής» της Ελληνικής Ομοσπονδίας Υποβρύχιας Δραστηριότητας- Αθλητικής Αλιείας (ΕΟΥΔΑ), το ΚΕΕΛΠΝΟ συνέβαλε στην πραγματοποίηση δράσης που περιλάμβανε την εκμάθηση τεχνικών ασφάλειας στο νερό και αθλητικής ναυαγοσωστικής, με σκοπό την προστασία της Δημόσιας Υγείας από ατυχήματα στο νερό, στο Δημοτικό Κολυμβητήριο Μεταμόρφωσης. Πραγματοποιήθηκαν 4 προπονήσεις, στις οποίες συμμετείχαν δωρεάν οι χρήστες του κολυμβητηρίου και κολυμβητές των Special Olympics Hellas. Προπονητής ήταν ο Δρ. Στάθης Αβραμίδης. Προπονητές, γονείς και αθλητές εξέφρασαν ικανοποίηση για την απήχηση που είχε η δράση ως προς την ασφάλειά τους. Ο υπεύθυνος του κολυμβητηρίου, Αυγερινός Παπαδάκης, εκδήλωσε την υπερηφάνεια του για το γεγονός ότι ο Δήμος Μεταμόρφωσης έγινε ο πρώτος δήμος στην Ελλάδα που φιλοξένησε μια δράση με περιεχόμενο την αθλητική ναυαγοσωστική. Στη δράση χρησιμοποιήθηκε εξοπλισμός που αγοράστηκε από το Princess Charlene of Monaco Foundation.

Στάθης Αβραμίδης, PhD, Σύμβουλος Αγωγής Υγείας-Ατυχημάτων,
ΓΓΔΥΥΥ, Υπάλληλος ΚΕΕΛΠΝO, Διευθυντής Αθλητικής Ναυαγοσωστικής, ΕΟΥΔΑ