Εκπαίδευση Εκπαιδευτών

Μετά από πρόσκληση του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης των Βρυξελλών, στο πλαίσιο του προγράμματος Equi Health, ο υπεύθυνος του Γραφείου Ψυχοκοινωνικής Στήριξης και Ψυχοθεραπευτικών Παρεμβάσεων, κος Π. Δαμάσκος, συμμετείχε ως εκπαιδευτής στο διήμερο σεμινάριο εκπαίδευσης εκπαιδευτών με θέμα «Μετανάστευση και Υγεία, Δημόσια Υγεία και Υγεία και Ασφάλεια σε χώρους εργασίας», που πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με την Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας.

Το σεμινάριο απευθύνθηκε σε επαγγελματίες στο χώρο υποδοχής και φροντίδας μεταναστών και έλαβε χώρα στις 7 – 8/9/2015. Θέματα στα οποία εστιάστηκε ο κ. Δαμάσκος ήταν ζητήματα διαπολιτισμικής επικοινωνίας στην εργασία επαγγελματιών υγείας με μετανάστες και θέματα διαπολιτισμικής μεσολάβησης.

Γραφείο Ψυχοκοινωνικής Στήριξης και Ψυχοθεραπευτικών Παρεμβάσεων του Τμήματος Παρεμβάσεων στην Κοινότητα