Αίνιγμα του μήνα, Ιούλιος 2015

Ποιοί μικροοργανισμοί χρησιμοποιούνται σαν δείκτες μικροβιολογικής ποιότητας;

Α. ΣαλμονέλαΒ. ΕντερόκοκκοςΓ. ΣιγγέλλαΔ. E. Coli

Ερώτηση ασφαλείας

captcha


Η απάντηση στο αίνιγμα του προηγούμενου Τεύχους: A


Απάντησαν σωστά: 17 άτομα