Νέα από τη διεθνή βιβλιογραφία, Ιούλιος 2015

Health Risk Assessment Related to Waterborne Pathogens fromthe River to the Tap.

Jacob P, Henry A, Meheut G, Charni-Ben-Tabassi N, Ingrand V and Helmi K.

Int J Environ Res Public Health.2015;12:2967-2983.

Για δύο χρόνια σε τρείς ποταμούς και στο αντίστοιχο νερό του δικτύου στη Γαλλία παρακολουθήθηκαν με μοριακές μεθόδους και κυτταρομετρία οι μικροοργανισμοί Escherichiacoli, ωοκύστεις Cryptosporidiumparvum και Giardiaduodenalis, σπόρια του Clostridiumperfringens και αδενοϊοί. Οι ποταμοί χρησιμοποιούνται για δραστηριότητες αναψυχής και ως πηγή πόσιμου νερού.Σκοπός της μελέτης ήταν η αξιολόγηση της επίδρασης του είδους των όχθεων στις μεταβολές της συγκέντρωσης, την επίπτωση και την εποχικότητα των μικροοργανισμών.

Τα παράσιτα και το κλωστηρίδιο επικράτησαν στον ποταμό που αντιστοιχούσε σε αγροτικές περιοχές και δάση. Οι αδενοϊοί επικράτησαν εκεί όπου υπήρχαν έντονες αστικές δραστηριότητες.Όλα τα δείγματα του πόσιμου νερού ήταν αρνητικά.

Η εκτίμηση κινδύνου για την υγεία υπολογίστηκε για κάθε παθογόνο σε σχέση με την έκθεση των ανθρώπων κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων αναψυχής. Ο κίνδυνος για το νερό των ποταμών ήταν μικρότερος του 0,5% για τα παράσιτα και ποίκιλλε από 1% – 42% για τους αδενοιούς, ενώ στο πόσιμο νερό ήταν 0,01% και λιγότερο από 0,5% αντίστοιχα.


Outbreak of Cryptosporidium hominis following river flooding in the city of Halle (Saale), Germany, August 2013.

Gertler M, DürrM, Renner P, Poppert S, Askar M, BreidenbachJ, et al.

BMC Infectious Diseases 2015; 15 : 88 DOI 10.1186/s12879-015-0807-1.

Ορισμός κρούσματος: κάτοικος της Halle με γαστρεντερίτιδα, θετική εξέταση κοπράνων για κρυπτοσπορίδιο και έναρξη νόσου μεταξύ των εβδομάδων 27-47. Πραγματοποιήθηκε μελέτη πασχόντων – μαρτύρων σε παιδιά νηπιαγωγείου. Κόπρανα εξετάσθηκαν με μικροσκόπιο και PCR. DNA κρυπτοσποριδίου αλληλουχήθηκε. Δείγματα από το δίκτυο ύδρευσης, κολυμβητικές δεξαμενές και το ποτάμι εξετάστηκαν για ωοκύστεις Κρυπτοσποριδίου.

Βρέθηκαν 167 κρούσματα. 40/167 (24%) ταξινομήθηκαν ως δευτερογενή κρούσματα. Η έναρξη της νόσου έγινε την εβδομάδα 29, έφθασε στο ανώτερο σημείο στην εβδομάδα 34 και ξεκίνησε να μειώνεται στην εβδομάδα 36. Μέσος όρος ηλικίας ήταν τα οκτώ έτη (0-77). Οι επισκέψεις σε πλημμυρισμένες περιοχές παρέμεινε ο μόνος παράγοντας κινδύνου (OR: 5.5; 95%-CI: 1.4-22). Το C.hominis ενός μόνο γενότυπου (IbA9G2) ανιχνεύθηκε στα κόπρανα. Οι ωοκύστεις ανιχνεύθηκαν σε δείγματα επιφανειακών νερών και τρεις δημόσιες πισίνες , αλλά όχι στο νερό του δικτύου. Οι αρχές συνέστησαν την αποφυγή του παιχνιδιού, κολύμβησης και πικ-νικ στις πληγείσες περιοχές.

Άννα Κατσιαφλάκα, Ιατρός Βιοπαθολόγος Msc,
Τεχνική Υπεύθυνος Μικροβιολογικού τομέα ΠΕΔΥ Θεσσαλίας