Επιδημιολογικά δεδομένα, Αύγουστος 2014

Πίνακας 1. Αριθμός δηλωθέντων κρουσμάτων στο σύστημα Υποχρεωτικής Δήλωσης Νοσημάτων (ΥΔΝ) στο σύνολο της χώρας με ημερομηνία δήλωσης 01/08/2014 − 31/08/2014 και διάμεση τιμή δηλωθέντων κρουσμάτων Αύγουστος 2004−2013 και εύρος τιμών.

Νόσημα

Αριθμός δηλωθέντων κρουσμάτων

 

Αύγουστος 2014

Διάμεση τιμή Αύγουστος 2004−2013

Ελάχιστη τιμή Αύγουστος 2004-2013

Μέγιστη τιμή Αύγουστος 2004-2013

Αλλαντίαση

0

0

0

0

Ανεμευλογιά με επιπλοκές

0

0

0

3

Άνθρακας

0

0

0

1

Βρουκέλλωση

7

16

5

35

Διφθερίτιδα

0

0

0

0

Εγκεφαλίτιδες από αρμπο-ιούς

0

0

0

0

Ελονοσία

9

7

3

13

Ερυθρά

0

0

0

0

Ευλογιά

0

0

0

0

Εχινοκοκκίαση

1

1

0

6

Ηπατίτιδα A

7

7

2

46

Ηπατίτιδα Β, οξεία & HBsAg(+) σε βρέφη < 12 μηνών

6

4

1

20

Ηπατίτιδα C, οξεία & επιβεβαιωμένο anti−HCV θετικό (α’ διάγνωση)

0

1

0

12

Ιλαρά

0

0

0

18

Ιογενείς αιμορραγικοί πυρετοί

2

0

0

2

Κοκκύτης

0

3

0

12

Λεγιoνέλλωση

3

3

0

9

Λεϊσμανίαση

6

5

1

10

Λεπτοσπείρωση

6

5

1

9

Λιστερίωση

2

0

0

4

Λοίμωξη από εντεροαιμορραγικό κολοβακτηρίδιο (EHEC)

1

0

0

1

Λύσσα

0

0

0

0

Μελιοείδωση-Μάλη

0

0

0

0

Μηνιγγίτιδα        
άσηπτη

25

28

20

62

βακτηριακή (εκτός μηνιγγιτιδοκοκκικής νόσου)

11

16

8

30

αγνώστου αιτιολογίας

0

1

0

5

 Μηνιγγιτιδοκοκκική νόσος

2

3

1

7

Πανώλη

0

0

0

0

Παρωτίτιδα

0

0

0

2

Πολιομυελίτιδα

0

0

0

0

Πυρετός Q

0

0

0

1

Σαλμονέλλωση (μη τυφο − παρατυφική)

68

87

40

324

Σιγκέλλωση

6

6

0

21

Σοβαρό οξύ αναπνευστικό σύνδρομο (SARS)

0

0

0

0

Συγγενής ερυθρά

0

0

0

0

Συγγενής σύφιλη

0

0

0

1

Συγγενής τοξοπλάσμωση

0

0

0

1

Συρροή κρουσμάτων τροφιμογενούς – υδατογενούς νοσήματος

2

8,5

4

22

Τέτανος / Τέτανος νεογνικός

0

0

0

5

Τουλαραιμία

0

0

0

0

Τριχίνωση

0

0

0

0

Τυφοειδής πυρετός / παράτυφος

1

1

1

9

Φυματίωση

45

50

28

121

Χολέρα

0

0

0

0

 

 

Πίνακας 2. Αριθμός δηλωθέντων κρουσμάτων στο σύστημα Υποχρεωτικής Δήλωσης Νοσημάτων (ΥΔΝ) ανά περιφέρεια της χώρας με ημερομηνία δήλωσης 01/08/2014 − 31/08/2014 (Η περιφέρεια ορίζεται με βάση τη διεύθυνση κατοικίας του κρούσματος).

Νόσημα Αριθμός δηλωθέντων κρουσμάτων
  Αν. Μακεδονίας και Θράκης Κεντρικής Μακεδονίας Δυτικής Μακεδονίας Ηπείρου Θεσσαλίας Ιονίων Νήσων Δυτικής Ελλάδας Στερεάς Ελλάδας Αττικής Πελοποννήσου Βορείου Αιγαίου Νοτίου Αιγαίου Κρήτης Άγνωστο
Βρουκέλλωση

1

0

0

3

0

0

0

1

0

2

0

0

0

0

Ελονοσία

1

0

0

0

0

0

1

0

4

0

0

0

0

3

Εχινοκοκκίαση

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

Ηπατίτιδα Α

0

0

0

0

5

0

0

0

1

0

1

0

0

0

Ηπατίτιδα Β, οξεία & HBsAg(+)

σε βρέφη < 12 μηνών

0

3

0

0

2

0

1

0

0

0

0

0

0

0

Ιογενείς Αιμορραγικοί πυρετοί

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

1

Λεγιονέλλωση

0

2

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

Λεϊσμανίαση

1

0

0

0

3

0

1

0

0

1

0

0

0

0

Λεπτοσπείρωση

1

1

0

0

0

1

1

0

1

0

0

0

1

0

Λιστερίωση

0

0

0

0

0

0

1

0

1

0

0

0

0

0

Λοίμωξη από εντεροαιμορραγικό κολοβακτηρίδιο (EHEC)

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Μηνιγγίτιδα

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

άσηπτη

0

6

0

0

3

1

3

2

6

0

0

0

1

3

βακτηριακή (εκτός μηνιγγιτιδοκοκκικής νόσου)

1

2

0

1

2

1

2

0

0

0

0

1

1

0

αγνώστου αιτιολογίας

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Μηνιγγιτιδοκοκκική νόσος

0

1

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

Σαλμονέλλωση

3

2

1

6

5

1

5

5

29

4

1

1

4

1

Σιγκέλλωση

2

0

0

0

0

0

2

0

2

0

0

0

0

0

Συρροή κρουσμάτων τροφιμογενούς-υδατογενούς νοσήματος

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

1

0

Τυφοειδής πυρετός / παράτυφος

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

Φυματίωση

4

9

1

1

1

0

0

1

19

5

0

0

1

3

 

Πίνακας 3. Αριθμός δηλωθέντων κρουσμάτων στο σύστημα Υποχρεωτικής Δήλωσης Νοσημάτων (ΥΔΝ) ανά φύλο και ηλικιακή ομάδα, για το σύνολο της χώρας, με ημερομηνία δήλωσης 01/08/2014 − 31/08/2014 (Α: άνδρας, Γ: γυναίκα).

Νόσημα

Αριθμός δηλωθέντων κρουσμάτων ανά ηλικιακή ομάδα και φύλο

 

<1

1-4

5-14

15-24

25-34

35-44

45-54

55-64

65+

Άγν.

Α

Γ

Α

Γ

Α

Γ

Α

Γ

Α

Γ

Α

Γ

Α

Γ

Α

Γ

Α

Γ

Α

Γ

Βρουκέλλωση

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

1

1

3

0

0

1

0

0

0

0

Ελονοσία

0

0

0

0

1

0

0

0

2

0

1

0

5

0

0

0

0

0

0

0

Εχινοκοκκίαση

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

Ηπατίτιδα Α

0

1

0

1

1

0

1

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Ηπατίτιδα Β, οξεία & HBsAg(+) σε βρέφη < 12 μηνών

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

1

2

0

1

0

0

0

Ιογενείς αιμορραγικοί πυρετοί

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

0

0

0

0

0

0

0

Λεγιονέλλωση

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

1

1

0

0

0

0

Λεϊσμανίαση

0

0

0

1

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

2

2

0

0

Λεπτοσπείρωση

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

3

1

1

0

0

0

Λιστερίωση

0

1

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Λοίμωξη από εντεροαιμορραγικό κολοβακτηρίδιο (EHEC)

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Μηνιγγίτιδα                                        
άσηπτη

1

0

2

1

2

3

5

3

1

0

1

1

0

3

0

0

1

1

   
βακτηριακή (εκτός μηνιγγιτιδοκοκκικής νόσου)

1

1

0

0

3

0

2

0

0

1

0

1

1

0

0

0

1

0

0

0

αγνώστου αιτιολογίας

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 Μηνιγγιτιδοκοκκική νόσος

0

0

0

0

0

0

0

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Σαλμονέλλωση

8

5

7

13

7

6

2

1

0

0

2

1

2

2

3

4

1

4

0

0

Σιγκέλλωση

1

0

1

0

1

2

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Τυφοειδής πυρετός / παράτυφος

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Φυματίωση

0

0

0

0

1

0

2

2

4

3

2

0

6

2

4

1

13

5

0

0

 

 

Τα δελτία δήλωσης και οι ορισμοί κρούσματος των παραπάνω νοσημάτων βρίσκονται στην ιστοσελίδα του ΚΕΕΛΠΝΟ (www.keelpno.gr).

Πρέπει να σημειωθεί ότι τα δεδομένα που παρουσιάζονται για τον Αύγουστος 2014 είναι προσωρινά, μπορεί δηλαδή να υποστούν μικρές τροποποιήσεις και ότι η ερμηνεία τους θα πρέπει να γίνεται με προσοχή, καθώς υπάρχουν ενδείξεις υποδήλωσης στο σύστημα. Το σύστημα ΥΔΝ βασίζεται στους γιατρούς που παρά το φόρτο εργασίας τους, αντιλαμβάνονται τη σημασία της συστηματικής δήλωσης των κρουσμάτων των λοιμωδών νοσημάτων και τους οποίους ευχαριστούμε θερμά για τη συνεργασία τους.

Τμήμα Επιδημιολογικής Επιτήρησης και Παρέμβασης