Εκπαίδευση των επιμελητών καταγραφής ή καταγραφέων καρκίνου στην ηλεκτρονική καταγραφή του καρκίνου

Στο πλαίσιο ανάπτυξης του Εθνικού Αρχείου Νεοπλασιών (ΕΑΝ), ολοκληρώθηκε η ανάπτυξη της διαδικτυακής εφαρμογής για την ηλεκτρονική καταγραφή των νεοπλασμάτων. Η ανάπτυξη της εφαρμογής έγινε με απόλυτο σεβασμό στα προσωπικά στοιχεία των ασθενών, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις της άδειας λειτουργίας του ΕΑΝ από την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ), με στόχο τη διασφάλιση του απορρήτου και της ιδιωτικότητας των ασθενών.

Η εφαρμογή τέθηκε σε παραγωγική λειτουργία από τη Δευτέρα 26 Μαΐου 2014, ενώ η προσβασιμότητα των Καταγραφέων-Νοσοκομείων γίνεται σταδιακά ανά ομάδα νοσοκομείων, η οποία πρωτίστως λαμβάνει τη σχετική εκπαίδευση από τα στελέχη του ΕΑΝ στο ΚΕΕΛΠΝΟ. Προτεραιότητα δόθηκε στα Ειδικά-Ογκολογικά, Πανεπιστημιακά και Νοσοκομεία με περισσότερες από 300 κλίνες.

Μέχρι την Τρίτη 17 Ιουνίου, ολοκληρώθηκαν τέσσερα εκπαιδευτικά φροντιστήρια, στις 20/5, 29/05, 3/6 και 4/6, ενώ έχουν προγραμματισθεί δύο ακόμα φροντιστήρια για τις 26/6 και 3/7. Συνολικά, έχουν εκπαιδευτεί σαράντα οχτώ (48) καταγραφείς από δημόσια νοσοκομεία, ενώ τριάντα τέσσερα (34) νοσοκομεία έχουν πρόσβαση στην εφαρμογή.

Η ανάπτυξη του Εθνικού Αρχείου Νεοπλασιών είναι πλέον πραγματικότητα και για τη χώρα μας, η οποία με βάση τις δεσμεύσεις που έλαβε απέναντι στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, κατά την 66η World Health Assembly στη Γενεύη στις 20-28 Μαΐου 2013, οφείλει να έχει αξιόπιστα στοιχεία για την επίπτωση του καρκίνου μέχρι το 2015.

Δράττοντας της ευκαιρίας, ευχαριστούμε ξανά τους καταγραφείς καρκίνου στα Νοσοκομεία καθώς και την ιατρική κοινότητα και επιστημονικές εταιρείες που βοηθούν στην υλοποίηση αυτού του δύσκολου εγχειρήματος σε πραγματικά δύσκολους καιρούς για τα Νοσοκομεία.

 

Ε. Τζάλα, PhD
Υπεύθυνη Τμήματος Εκπαίδευσης και Εθνικών Αρχείων
Υπεύθυνη Γραφείου Εθνικού Αρχείου Νεοπλασιών και Σπανίων Νόσων