Εκπαίδευση στελεχών «18 Άνω» σε θέματα hiv- οροθετικότητας

Το Γραφείο Ψυχκοινωνικής Στήριξης και Ψυχοθεραπευτικών Παρεμβάσεων του Τμήματος Παρεμβάσεων στην Κοινότητα υλοποίησε με επιτυχία στις 19 Μαρτίου εκπαιδευτικό σεμινάριο για στελέχη της Μονάδας Απεξάρτησης «18 Άνω»  του Ψ.Ν.Α. μετά από αίτημα τους.

Το σεμινάριο είχε θέμα τη διαχείριση θεμάτων  οροθετικότητας από στελέχη κοινωνικών υπηρεσιών. Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στη διαχείριση κοινωνικοπρονοιακών θεμάτων και θεμάτων που αφορούν την πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας. Ως εκπαιδευτικά εργαλεία επιλέχθηκαν τόσο διαλέξεις για εξειδικευμένα θέματα όσο και η μελέτη περιπτώσεων. Οι ειδικότητες των στελεχών που εκπαιδεύτηκαν ήταν κοινωνικοί λειτουργοί και ψυχολόγοι.

training 18kAno

Παναγιώτης Δαμάσκος, Κοινωνιολόγος Υγείας,
Υπεύθυνος ΓραφείουΨυχοκοινωνικής Στήριξης και Ψυχοθεραπευτικών Παρεμβάσεων,
Τμήμα Παρεμβάσεων στην Κοινότητα