Πρόγραμμα βιωματικής εκπαίδευσης επιστημόνων του προγράμματος κοινωφελούς εργασίας της περιφερειακής ενότητας Έβρου για τον «HIV- AIDS & τα Σεξουαλικώς Μεταδιδόμενα Νοσήματα»

Υλοποιήθηκε στην Αλεξανδρούπολη στις 13 – 15 Φεβρουαρίου 2014 η βιωματική εκπαίδευση των επιστημόνων του Προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας διάρκειας πέντε μηνών της Περιφερικής Ενότητας (ΠΕ) Έβρου σε θέματα που αφορούν στον HIV- AIDS και τα ΣΜΝ. Η εκπαίδευση ήταν αποτέλεσμα της συνεργασίας του γραφείου του ΚΕΕΛΠΝΟ στη Θεσσαλονίκη με τη Δ/νση Δημόσιας Υγείας της ΠΕ  Έβρου.

Σκοπός του 20ωρου προγράμματος ήταν τα άτομα που εκπαιδεύτηκαν να λειτουργήσουν ως πολλαπλασιαστές για την κάλυψη των αναγκών ενημέρωσης του μαθητικού πληθυσμού των σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με τη συνεργασία και τη στήριξη της Δ/νσης Β/θμιας Εκπαίδευσης της ΠΕ Έβρου.

Η εκπαίδευση των ενημερωτών βασίστηκε σε βιωματικές μεθόδους εκπαίδευσης για θέματα υγείας, κατανόησης και προσέγγισης της ομάδας στόχου.

Το πρόγραμμα παρακολούθησαν οκτώ (8) επιστήμονες του προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας με ειδικότητες ψυχολόγου, κοινωνικού λειτουργού, κοινωνικής διοίκησης, επόπτου δημόσιας υγείας και φιλολόγου.

 

viomatiki_ekpaideusi

Επιπρόσθετα της ενημέρωσης και εκπαίδευσης, δημιουργήθηκε από την ομάδα των εκπαιδευόμενων σε συνεργασία με το επιστημονικό προσωπικό του ΚΕΕΛΠΝΟ Θεσσαλονίκης ηλεκτρονικό ενημερωτικό υλικό, το οποίο περιλαμβάνει πληροφορίες για τα βιολογικά υγρά που μεταδίδουν τον ιό, τους τρόπους μετάδοσης και προφύλαξης από τον HIV/AIDS καθώς και πληροφορίες για τα υπόλοιπα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα. Το παραπάνω ενημερωτικό υλικό στηρίχτηκε στα δεδομένα και το ανάλογο ηλεκτρονικό και έντυπο υλικό του ΚΕΕΛΠΝΟ και άλλων έγκυρων επιστημονικά φορέων (CDC, UNAIDS, WHO) και θα αποτελέσει τον κύριο άξονα των ενημερωτικών παρουσιάσεων στο μαθητικό πληθυσμό των σχολικών μονάδων της ΠΕ Έβρου.

Φανή Γκόμα, Ψυχολόγος, MSc Συμβουλευτική Ψυχολογία, MSc ΔΥΜ, Υπεύθυνη Γραφείου Θεσσαλονίκης
                                                                                            Σοφία Χαλκίδου, MSc Ψυχολογία Υγείας, MSc ΔΥΜ

 

Tagged on: ,