Κέντρο Ημέρας «Ανοιχτές Πόρτες- Open Doors»

 

Το ΚΕΕΛΠΝΟ αποτελεί τον κύριο Οργανισμό στη Δημόσια Υγεία που ειδικεύεται στην αναγνώριση των επικίνδυνων συμπεριφορών και των ιδιαίτερων παραγόντων που προσδιορίζουν τη μετάδοση του HIV/AIDS και των ΣΜΝ τόσο στο γενικό πληθυσμό όσο και στις επιμέρους ευπαθείς ομάδες.  Επιπλέον  δίνει έμφαση στην πρόληψη, την ατομική ευθύνη και την άμβλυνση του συνοδού κοινωνικού αποκλεισμού και του στίγματος.

Στο πλαίσιο αυτο, το ΚΕΕΛΠΝΟ υλοποιεί τη λειτουργία Κέντρου Ημέρας με την ονομασία «Ανοιχτές Πόρτες – Open Doors», στο Πλαίσιο του ΕΣΠΑ και μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού 2007-2013».

Το Κέντρο Ημέρας στοχεύει στην πρόληψη του HIV/AIDS, των Σεξουαλικώς Μεταδιδόμενων Νοσημάτων και στην ενίσχυση της ψυχικής υγείας Εκδιδόμενων Ατόμων (ανδρών, γυναικών και διεμφυλικών), που παράλληλα μπορεί να ανήκουν και σε άλλες ευπαθείς ομάδες, όπως ανασφάλιστοι Έλληνες, χρήστες ψυχοτρόπων ουσιών, HIV οροθετικά άτομα, μετανάστες, άστεγοι, καθώς και θύματα κακοποίησης ή διακίνησης και εμπορίας ανθρώπων (trafficking).

Το Κέντρο Ημέρας παρουσιάστηκε σε ειδική εκδήλωση  την Τρίτη 23 Ιανουαρίου στην αίθουσα τελετών του Υπουργείου Υγείας.

Την εκδήλωση χαιρέτησαν η κ. Ζέτα Μακρή, Υφυπουργός Υγείας, η οποία αναφέρθηκε στο Κ.Η ως μια πολλά υποσχόμενη προσπάθεια που επιχειρεί να προασπίσει το δικαίωμα κάθε πολίτη για βέλτιστη Δημόσια Υγεία μέσω της ενδυνάμωσης της Ψυχικής Υγείας, καθώς και η πρόεδρος του ΚΕΕΛΠΝΟ κ. Τζένη Κουρέα – Κρεμαστινού, η οποία δήλωσε την αμέριστη υποστήριξη σε αυτήν την  προσπάθεια, που αποσκοπεί στην εκπαίδευση της κοινότητας σχετικά με θέματα που αφορούν στα εκδιδόμενα άτομα και στην αντιμετώπιση του κοινωνικού στίγματος που συνοδεύει αυτό το επάγγελμα.

Η Δρ. Ιωάννα Παυλοπούλου, Δ/ντρια Τμήματος Παρεμβάσεων στη Κοινότητα του ΚΕΕΛΠΝΟ και υπεύθυνη της Πράξης, με τη σειρά της αναφέρθηκε στους στόχους λειτουργίας του Κ.Η. Το πρόγραμμα «Ανοιχτές Πόρτες» στοχεύει στην ψυχική και κοινωνική ενδυνάμωση και αποκατάσταση των ευάλωτων αυτών ατόμων, στη σταδιακή ένταξη και συμμετοχή τους στο κοινωνικό γίγνεσθαι μέσα από την ισχυροποίηση, την αναγνώριση και την ανάδειξη των δεξιοτήτων τους, καθώς και στη διασφάλιση των ατομικών τους δικαιωμάτων.

Οι κ.κ. Παναγιώτης Δαμάσκος, Κοινωνιολόγος Υγείας και Χρήστος Χρυσομάλλης, Ψυχολόγος, αναφέρθηκαν στον τρόπο με τον οποίο τα στοχευμένα προγράμματα δρόμου για εκδιδόμενα άτομα του ΚΕΕΛΠΝΟ και η καταγραφή αναγκών στο πεδίο οδήγησαν στη δημιουργία του Κέντρου Ημέρας, ενώ ο κ. Στρατής Μπενέκος, Kλινικός Ψυχολόγος, παρουσίασε σύντομα τα αποτελέσματα της έρευνας για τη διερεύνηση των αναγκών των ωφελούμενων η οποία διεξήχθη μέσω ενός τυχαίου δείγματος τριάντα (30) δυνητικών ωφελούμενων του Κέντρου Ημέρας.

Στη συνέχεια, η κ. Χρυσούλα  Μπότση, Ιατρός-Πνευμονολόγος-Φυματιολόγος, Ιατρός ΜΕΛ Ν. Α. Συγγρός, μέλος συντονιστικής επιτροπής προγράμματος ΤΑΜΡΕΡ, στην ομιλία της «Κέντρα ημέρας – ‘Ανοιχτές πόρτες’ στην Ευρώπη» αναφέρθηκε σε αντίστοιχα Κέντρα Ημέρας που λειτουργούν σε ευρωπαϊκές χώρες και η κ. Κωνσταντίνα Παναγοπούλου, Ψυχολόγος, Θεραπεύτρια Οικογένειας, περιέγραψε τη λειτουργία του Κέντρου Ημέρας και τις υπηρεσίες που θα προσφέρει. Πιο συγκεκριμένα, η δομή θα παρέχει στους δυνητικά ωφελούμενους τη δυνατότητα κάλυψης και ικανοποίησης βασικών αναγκών, όπως η σίτιση, η κατάκλιση και η ατομική υγιεινή και καθαριότητα. Επίσης,  μέσα στους στόχους του εγχειρήματος περιλαμβάνονται η πρωτοβάθμια υγειονομική περίθαλψη και πρόληψη, η ψυχιατρική εκτίμηση και η παροχή συμβουλευτικών και υποστηρικτικών ψυχοθεραπευτικών παρεμβάσεων σε επίπεδο ατόμου, οικογένειας και ομάδας.

Στην εκδήλωση συμμετείχε και η Πρόεδρος Σωματείου Υποστήριξης  Διεμφυλικών κ. Μαρίνα Γαλανού,  η οποία αναφέρθηκε στο ρόλο του ΚΕΕΛΠΝΟ στην εφαρμογή της υγειονομικής διάταξης 39α,  ζήτησε να συμβάλει στην αναθεώρησή της, κυρίως στο άρθρο που αφορά τις υποχρεωτικές υγειονομικές εξετάσεις για τα ελεγχόμενα νοσήματα και επεσήμανε πως η καταγραφή και οι υποχρεωτικές εξετάσεις των εργαζομένων του σεξ δε συμβάλλουν στην πρόληψη του HIV/AIDS και των ΣΜΝ.

Οι προτάσεις της συμπεριελάμβαναν την αναγνώριση των τρανς ανθρώπων με το επιθυμητό φύλο, την πλήρη διασφάλιση και τήρηση του ιατρικού απορρήτου , την αλλαγή ορολογίας ως προς τις διαγνώσεις για την ταυτότητα φύλου, την αναγνώριση  ότι οι τρανς άνθρωποι συχνά είναι θύματα ακραίων διακρίσεων και αποκλεισμών ,την ειδική μέριμνα για τα πρόσωπα που είναι πρόσφυγες ή μετανάστες, την πλήρη προσβασιμότητα σε υπηρεσίες υγείας .

Η εκδήλωση έκλεισε με συζήτηση με το κοινό.