Εκπαίδευση στελεχών Open-Doors

Το Τμήμα Παρεμβάσεων στην Κοινότητα του ΚΕΕΛΠΝΟ υλοποιεί στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013, Κέντρο Ημέρας με την ονομασία “Open Doors” με σκοπό την πρόληψη του hiv/aids, των σεξουαλικά μεταδιδομένων νοσημάτων και την ενίσχυση της ψυχικής υγείας εκδιδομένων ατόμων και ατόμων που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες.

Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, το Γραφείο Ψυχοκοινωνικής Στήριξης και Ψυχοθεραπευτικών Παρεμβάσεων έχει αναλάβει την εκπαίδευση του προσωπικού, το οποίο θα στελεχώσει το Κέντρο Ημέρας “Open Doors”. Στις 11 έως 14 Φεβρουαρίου 2014 διοργάνωσε τετραήμερο σεμινάριο με σκοπό την εισαγωγή σε θέματα που αφορούν την ομάδα στόχο, τη διεύρυνση των δεξιοτήτων των στελεχών σχετικά με τη διαχείριση θεμάτων πορνείας και σωματικής και ψυχικής υγείας, την ανάπτυξη μεθοδολογικών εργαλείων για την εργασία με άτομα της ομάδας στόχου.

Η πρώτη ημέρα αφιερώθηκε στην επεξεργασία των συναισθημάτων και προσδοκιών απέναντι στην πρόκληση της εργασίας  με δύσκολα προσεγγίσιμους πληθυσμούς, καθώς και στη συζήτηση θεμάτων αρχών και δεοντολογίας  που διέπουν τη λειτουργία ενός κέντρου ημέρας, αλλά και συμπεριφοράς τόσο του προσωπικού όσο και των ωφελουμένων.

Την επόμενη ημέρα έμφαση δόθηκε στην αναγνώριση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών και αναγκών των ευάλωτων πληθυσμών, όπως εκδιδομένων γυναικών και ανδρών, μεταναστών, χρηστών τοξικών ουσιών και αστέγων.

Η τρίτη ημέρα αφορούσε σε θέματα ασθενειών, όπως Ηπατίτιδες, HIV και σεξουαλικά μεταδιδόμενα νοσήματα. Επίσης αφορούσε στο ασφαλέστερο σεξ και την υγιεινή στο χώρο εργασίας.

Η τελευταία ημέρα περιελάμβανε θέματα συμβουλευτικής, νομικής και κοινωνικοπρονοιακής φύσης και δικτύωσης με άλλες υπηρεσίες.

Οι εκπαιδευτές προέρχονταν από Τμήματα και Γραφεία του ΚΕΕΛΠΝΟ (Γραφείο Ψυχοκοινωνικής Στήριξης, Γραφείο Ηπατιτίδων, Γραφείο Αγωγής Υγείας, Γραφείο Συμβουλευτικού Σταθμού, Γραφείο hiv Λοίμωξης και Σεξουαλικά Μεταδιδομένων Νοσημάτων, Γραφείο Νοσοκομειακών Λοιμώξεων), αλλά και από φορείς, όπως ΚΕΘΕΑ , Κλίμακα , Νοσοκομείο Συγγρός ή εξωτερικοί συνεργάτες.

Στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης έχουν προγραμματιστεί και άλλα σεμινάρια με εξειδικευμένη θεματολογία.

feb2014gr_open_doors_draseis

Παναγιώτης Δαμάσκος, Κοινωνιολόγος Υγείας, Υπεύθυνος Γραφείου Ψυχοκοινωνικής Στήριξης  και Ψυχοθεραπευτικών Παρεμβάσεων, Τμήμα Παρεμβάσεων στην Κοινότητα