Πρόγραμμα ΕΣΠΑ: «Δικτύωση φορέων πρωτοβάθμιας περίθαλψης για την πρόληψη των μεταδοτικών νοσημάτων»

Στο πλαίσιο πρόσκλησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013» τo Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων υπέβαλε πρόταση με τίτλο «Δικτύωση φορέων πρωτοβάθμιας περίθαλψης (ιδιωτικών και δημόσιων) σε πανελλαδική κλίμακα για την επιδημιολογική επιτήρηση και τον έλεγχο μεταδοτικών νοσημάτων». Η πρόταση αξιολογήθηκε θετικά και εντάχθηκε στον Άξονα Προτεραιότητας 14 «Εδραίωση της μεταρρύθμισης στον Τομέα Ψυχικής Υγείας. Ανάπτυξη της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και προάσπιση της Δημόσιας Υγείας του πληθυσμού στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου». Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου είναι 590.000€ και η διάρκειά του 22 μήνες.

Στόχος του έργου είναι η δημιουργία ενός σύγχρονου δικτύου παρατηρητών νοσηρότητας στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας (ΠΦΥ), για την επιδημιολογική επιτήρηση κλινικών συνδρόμων ενδιαφέροντος για τη δημόσια υγεία (σύστημα sentinel ΠΦΥ). Οι βασικοί άξονες του εκσυγχρονισμού του συστήματος sentinel ΠΦΥ που λειτουργεί ήδη υπό την ευθύνη του ΚΕΕΛΠΝΟ, περιλαμβάνουν:

  • την αυτοματοποίηση της καταχώρησης της επιδημιολογικής πληροφορίας μέσω χρήσης ηλεκτρονικής διαδικτυακής εφαρμογής
  • τον εκσυγχρονισμό της ανάλυσης της επιδημιολογικής πληροφορίας
  • την εναρμόνιση του συστήματος με τις επικαιροποιημένες οδηγίες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και
  • την επέκταση διαπίστευσης εργαστηριακών μεθόδων των εθνικών κέντρων αναφοράς γρίπης

Επιπλέον, στο πλαίσιο της δικτύωσης των ιατρών της ΠΦΥ, προβλέπεται η δημιουργία διαδικτυακής πύλης που θα επιτρέπει την ανταλλαγή πληροφορίας και απόψεων μεταξύ των ιατρών του συστήματος και τη διάχυση των αποτελεσμάτων του έργου.