Επερχόμενα συνέδρια, Μάιος 2013

ΜΑΙΟΣ 9-10, 2013

Τίτλος: «Διαχείριση της Ηπατίτιδας C :Τελευταίες εξελίξεις»

Χώρα: Η.Π.Α.

Πόλη: Νέα Υόρκη

Τόπος Διεξαγωγής: Millennium Broadway Hotel

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: +1 888 391-3996

Ιστοσελίδα: www.hep2012.com

 

ΜΑΙΟΣ 9-12, 2013

Τίτλος: «Εαρινό Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας »

Χώρα: Ελλάδα

Πόλη: Βόλος

Τόπος Διεξαγωγής: Ξενοδοχείο Ξενία

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: +210 7222518

Ιστοσελίδα: www.congressworld.gr

 

ΜΑΙΟΣ 22-25, 2013

Τίτλος: «39ο Ετήσιο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο »

Χώρα: Ελλάδα

Πόλη: Αθήνα

Τόπος Διεξαγωγής: Ξενοδοχείο Χίλτον

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: + 210 7243161

Ιστοσελίδα: www.mednet.gr/app/index.php/happenings/view/10

 

ΜΑΙΟΣ 28, 2013

Τίτλος: «31η Ετήσια Συνάντηση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για τις Παιδιατρικές Μολυσματικές Ασθένειες »

Χώρα: Ιταλία

Πόλη: Μιλάνο

Τόπος Διεξαγωγής: MiCo – Milano Congressi

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: + 41 22 908 0488

Ιστοσελίδα: www2.kenes.com/espid2013/Pages/Home.aspx

Γραφείο διεθνών σχέσεων, ΚΕΕΛΠΝΟ