Συνδιοργάνωση ΚΕΕΛΠΝΟ-ΕΚΕΑ Συνάντησης Εργασίας για τα κριτήρια εφαρμογής μέτρων για την ασφάλεια του αίματος σχετικά με νοσήματα που μεταδίδονται με διαβιβαστές στην Ελλάδα – 2013

Στις 22 Απριλίου 2013 το ΚΕΕΛΠΝΟ και το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας οργάνωσε Συνάντηση Εργασίας για τα κριτήρια εφαρμογής μέτρων για την ασφάλεια του αίματος σχετικά με νοσήματα που μεταδίδονται με διαβιβαστές στην Ελλάδα – 2013 στο αμφιθέατρο της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας. Σκοπός της συνάντησης ήταν να συζητηθεί διεξοδικά η επιστημονική γνώση που αποκομίσθηκε από τη διερεύνηση και αντιμετώπιση των κρουσμάτων ελονοσίας και λοίμωξης από ιό του Δυτικού Νείλου (ΙΔΝ) για την περίοδο 2012, με ειδικότερη έμφαση στα θέματα ασφάλειας του αίματος. Τη συνάντηση χαιρέτισαν η Γενική Γραμματέας Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας, κα Χριστίνα Παπανικολάου, η Πρόεδρος ΔΣ του ΚΕΕΛΠΝΟ, Καθ. Τζένη Κουρέα-Κρεμαστινού και ο Πρόεδρος ΔΣ ΕΚΕΑ, κος Λεωνίδας Ανωμερίτης.  Στην συνάντηση είχαν προσκληθεί οι διευθυντές αιμοδοσίας των νοσοκομείων του ΕΣΥ όλης της χώρας.

Πραγματοποιήθηκαν σημαντικές ομιλίες που αφορούσαν στην εξέλιξη των νοσημάτων που μεταδίδονται με διαβιβαστές στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια με την παρουσίαση των επιδημιολογικών δεδομένων ελονοσίας και λοίμωξης από ΙΔΝ, καθώς και παρουσιάσεις σχετικά με τις επιπτώσεις των μέτρων στην ασφάλεια και την επάρκεια του αίματος. Παράλληλα, πραγματοποιήθηκε συζήτηση με τους παρευρισκομένους καλεσμένους των Κέντρων Αίματος και των Υπηρεσιών Αιμοδοσίας της χώρας αναφορικά με:

  1. Μοριακά και ορολογικά δεδομένα από τους ελέγχους αίματος 2010-2012
  2. Προβλήματα και μαθήματα από την περίοδο 2012
  3. Τα κριτήρια χαρακτηρισμού περιοχών με εγχώρια κρούσματα
  4. Τα Κριτήρια αποχαρακτηρισμού περιοχών
  5. Τις ενδεδειγμένες εργαστηριακές μεθόδους ελέγχου αίματος τόσο για την ελονοσία όσο και τον ΙΔΝ
  6. Την ημερομηνία έναρξης εφαρμογής των μέτρων για την ασφάλεια του αίματος

Η διατομεακή Ομάδα Εργασίας ΚΕΕΛΠΝΟ για τον χαρακτηρισμό των επηρεαζόμενων περιοχών θα συζητήσει τα συμπεράσματα της συνάντησης αυτής στις ερχόμενες συνεδριάσεις της για να διαμορφωθούν οι προτάσεις κριτηρίων και μέτρων για την ασφάλεια του αίματος για την περίοδο μετάδοσης 2013.

Αγορίτσα Μπάκα, Γραφείο Επιστημονικών Συνεργατών Προέδρου,
εκ μέρους της Ομάδας Εργασίας για τον Καθορισμό των Επηρεαζόμενων Περιοχών