Εκπροσώπηση Γραφείου Στρατηγικού Σχεδιασμού και Πολιτικής σε διεθνή εκπαιδευτική συνάντηση

H δεύτερη εβδομαδιαία εκπαιδευτική συνάντηση της  Ανάπτυξης των Bασικών Υποδομών  Ετοιμότητας και Απόκρισης σε συμβάντα Δημόσιας Υγείας, Πακέτο Εργασίας  5 του Ευρωπαϊκού Προγράμματος  EpiSouthPlus,  πραγματοποιήθηκε στις 4 -8 Μαρτίου 2013, στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας, Εθνικό Κέντρο Επιδημιολογίας, Μαδρίτη, στην Ισπανία, σε συνεργασία με το Εθνικό Ινστιτούτο Δημόσιας Υγείας της Σερβίας. Συμμετείχαν εκπρόσωποι (σημεία επαφής) από τις συμμετέχουσες στο EpiSouthPlus χώρες, από τους Διεθνείς Οργανισμούς Δημόσιας Υγείας, ECDC, WHO, καθώς και τ η διεύθυνση EC/SANCO. Από το ΚΕΕΛΠΝΟ συμμετείχε η Ιατρός του ΚΕΕΛΠΝΟ Ρεγγίνα Βώρου. Τα κύρια πεδία συζήτησης και περαιτέρω ανάπτυξης ήταν: Το πλαίσιο και το περιεχόμενο των Εθνικών Σχεδίων Ετοιμότητας και Απόκρισης για  τους κινδύνους  που θέτουν σε κίνδυνο τη Δημόσια Υγεία και η ανάπτυξη Εργαλείου δημιουργίας αυτών. Την Τρίτη μέρα πραγματοποιήθηκε δοκιμαστική άσκηση για συμβάν Δημόσιας Υγείας, με συνακόλουθη εξαγωγή συμπερασμάτων και προσδιορισμό των επόμενων βημάτων.  Τις δυο τελευταίες μέρες πραγματοποιήθηκε λεπτομερής εκπαίδευση στην Ταχεία και Αρχική Εκτίμηση κινδύνου σε συμβάντα Δημόσιας Υγείας.

Ρεγγίνα Βώρου,
Γραφείο Στρατηγικού Σχεδιασμού και Πολιτικής, ΚΕΕΛΠΝΟ