Two years of the e-bulletin!

The Hellenic Center for Disease Control and Prevention (HCDCP)’s e-bulletin has already been online for 2 years! It has nearly 10,000 recipients and 20,000 readers via its webpage. So far the e-bulletin has published 453 articles and we would like to thank each of the invited authors individually for honoring us by participating with their valuable contributions. In addition, we would like to thank sincerely our colleagues at HCDCP and CPHL/RPHL. Last but not least we have not forgotten our readers: we thank them for their contributions via the evaluation forms and positive feedback. We are taking into account the comments you have sent us.

In case we have inadvertently ‘forgotten’ an author, we apologize in advance and we promise to continue our work with consistency and professionalism in order to help inform health professionals as well as the public regarding public health issues.

 

G. Petrikkos

M. Drogari-Apiranthitou

D. Kofteridis

G. Samonis

G. Vrioni

A. Katragkou

E. Roilides

A. Vatopoulos

N. Spanakis

A. Tsakris

A. Vantarakis

E. Iosifidis

D. Kassimos

Ch. Tsigaglou

S. Levidiotou-Stefanou

H. Giamarellou

V. Papaevangelou

A. Katelaris

Th. Kaditis

S. Doudounakis

S. Gavrili

G. Panos

A. P. Vasilogiannakopoulos

Ch. Nikolaidis

F. Skopouli

A. S. Angelidis

H. Malisiova

A. G. Mavromatis

I. S. Arvanitoyannis

A. Trichopoulou

I. Karydis

M. Kogevinas

K. Katsouyanni

P. Nicolopoulou-Stamati

A. Analitis

M. Leotsinidis

V. Karaouli

P. Theodoraros

 

G. Rachiotis

K. Syrros

B. Mouchtouri

F. Tsalikoglou

E. Kostara

M. Hatzivasileiou Pappa

E. Tzelepi

E. Papadogeorgaki

G. Spiteri

Ch. Antoniou

D. Ioannidis

J. Spiliopoulou

G. Saroglou

P. Chatzipantazi

J. Kosmides

N. Vakalis

A. Marka

A. D. Diamantidis

N. T. Papadopoulos

S. Avramidis

M. Violaki-Paraskeva

A. Psaroulaki

A. Seimenis

M. Tzani

A. Katsiolis

G. Pappas

A. Minas

J. Tselentis

E. Manesis

G. Papatheodoridis

E. Argyropoulos

I. Elefsiniotis

Th. G. Vasileiadis

S. Hadziyannis

M. Raptopoulou-Gigi

M. Theodoridou

G. Tzanakaki

K. Kesanopoulos

A. Xirogianni

V. Papaevangelou

M. Papagrigoriou-Theodoridou

M. Tsolia

P. Tserkezou

D. Zoumpoulakis

J. Kavaliotis

M. Perraki

P. A. Kosmidis

A. Syggelakis

P. Arapandoni-Dadioti

V. Barbounis

M. Demonakou-Vatopoulou

P. Papakostas

K. Pavlaki

G. Vorgias

Ch. N. Foroulis

E. Vrettou

D. Karakasis

D. Trichopoulos

A. Tsakris

Sp. A. Pournaras

G. L. Daikos

P. Giakkoupi

H. Giamarellou

M. K. Lazanas

P. Gargalianos-Kakolyris

N. P. Paissios

V. Papastamopoulos

A. Skoutelis

E. Vogiatzakis

S. Karabela

P. Ioannidis

Κ. Kostandinou

S. Kostandopoulos

M. Toumbis

S. Anevlavis

S. Tsiodras

V. Pogka

A. Kossivakis

A. Kalliaropoulos

A. Moutousi

M. Emmanouil

A. Mendis

G. Saroglou

V. Papaevangelou

O. Pappa

P. Papastergiou

A. Blougoura

E. Smeti

A. Mavridou

A. Dimopoulos

N. Vakalis

G. Valiakos

A. Touloudi

Ch. Iacovakis

L. Athanasiou

P. Birtsas

V. Spyrou

Ch. Billinis

A. Papa

S. Vellakoulis

E. Gidarakos

A. Gkikas

M. Gkika

T. Gouma-Papadaki

D. Diamantidis

L. Nikolakopoulou

P. Petrikos

K. Politi

A. Skiada

A. Stefos

N. B. Sypsas

D. Chatzigeorgious

 Maria Fotinea