Αίνιγμα του μήνα, Μάρτιος 2013

Ερωτηση: «Γιατί δόθηκε η ονομασία πυρετός Q;»

Ερώτηση ασφαλείας:
captcha

 


Η απάντηση στο αίνιγμα Φεβρουαρίου: «Καντιντιάσεις».

Για περισσότερες πληροφορίες: Kurosawa M, Yonezumi M, Hashino S, Tanaka J, Nishio M, Kaneda M, Ota S, Koda K, Suzuki N, Yoshida M, Hirayama Y, Takimoto R, Torimoto Y, Mori A, Takahashi T, Iizuka S, Ishida T, Kobayashi R, Oda T, Sakai H, Yamamoto S, Takahashi F, Fukuhara T. Epidemiology and treatment outcome of invasive fungal infections in patients with hematological malignancies. Int J Hematol. 2012 Dec;96(6):748-57. doi: 10.1007/s12185-012-1210-y. Epub 2012 Oct 31. PubMed PMID: 23111539.

 

Απάντησαν σωστά: 23 άτομα